Sökning: "macrophage"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet macrophage.

 1. 1. Makrofager som stimulerats med Cutibacterium acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Lundell; [2019]
  Nyckelord :macrophage; macrophages; prostate; prostate cancer; ccl22; chemokine; makrofag; makrofager; Cutibacterium acnes; C. acnes; prostata; prostatacancer; ccl22; kemokin;

  Sammanfattning : Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna. LÄS MER

 2. 2. Mathematical Modelling of Insulin Resistance Development Caused by Chronic Inflammation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Simon Wu; [2019]
  Nyckelord :Mathematical models; Modelling; Chronic inflammation; Macrophages; Adipocytes; Insulin resistance;

  Sammanfattning : Obesity has in recent times become a more serious health issue and was estimated to affect over 650 million people world-wide in 2016. Furthermore, the list of obesity-associated diseases is countless, many of which have severe consequences. Type 2 diabetes (T2D) is such a disease, and it was estimated to be over 1. LÄS MER

 3. 3. Administation av cytostatika innehållande liposomer till makrofager

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Grunden; [2018]
  Nyckelord :liposomal; administation; Temozolomide; makrofager; toxicitet;

  Sammanfattning : För närvarande är immunreaktiviteten mot egna tumörer låg och forskning pågår för att kunna förstå de bakomliggande mekanismerna. Djupare kunskap om hur tumörassocierade makrofager (TAM) interagerar med såväl tumör och stromaceller som med celler inom det adaptiva immunförsvaret kommer att kunna förändra diagnosen för patienter med tumörer. LÄS MER

 4. 4. Characterization of Macrophage Activation Induced by Leukotoxin from Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Niklas Sundling; Lisa Lü; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), is a gram-negative, facultative anaerobe, non-motile coccobacilli colonizing the human oral cavity and is strongly associated with localized aggressive periodontitis (LAP). Aa possesses several virulence mechanisms, among others; Lipopolysaccharide (LPS), an endotoxin found in the outer membrane of Aa and Leukotoxin (LtxA), an exotoxin attached to the bacterial cell surface or in outer membrane vesicles and which has been correlating with periodontal disease mostly. LÄS MER

 5. 5. A canonical correlation analysis- based approach to identify causal genes in atherosclerosis

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Crisencia Sizyoogno; [2018]
  Nyckelord :Canonical correlation analysis; Atherosclerosis; bioinformatics; CRISPR_Cas9; Phenotypes; Genotypes; GWAS; zebrafish; Cardiovascular and metabolic disease;

  Sammanfattning : Genome-wide associations studies (GWASs) have identified hundreds of loci that are strongly associated with coronary artery disease and its risk factors. However, the causal variants and genes remain unknown for the vast majority of the identified loci. LÄS MER