Sökning: "madeleine andersson kau"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden madeleine andersson kau.

 1. 1. ”Detta klarar du, din jävla sopa!” : En kvalitativ studie om svordomarnas funktion bland elever i Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Madeleine Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Gender; High School students; physical education and health; swear words.; Genus; gymnasieelever; Idrott och Hälsa; svordomsfunktion.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine the function of swear words amongst student´s in physical education and health. The basis of the study lies on Andersson´s (1985) division for the function of swear words and is categorized after social, psychological and linguistic motives. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsval : Valet mellan K2- och K3-regelverken

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Frida Wallin Sahlberg; Madeleine Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag har ofta flera valmöjligheter för hur de kan upprätta sin redovisningoch beroende på hur företagen väljer kommer redovisningen se olika ut.Resultat från tidigare forskning inom redovisningsval visar att det finns olikaförklaringar till varför företag väljer som de gör och forskningen drar mångagånger åt olika håll. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar livskvaliten hos patienter som genomgår peritonealdialys : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Nilsson; Evelina Andersson; [2015]
  Nyckelord :livskvalitet peritonealdialys;

  Sammanfattning : Dialysär en livsavgörande behandling för patienter med kronisk njursvikt som upptartid och leder till livsförändringar för patienten. Peritonealdialysbehandlingkräver att patienten har god kunskap och aseptik i sitt utförande. LÄS MER

 4. 4. Lättläst - om eleverna själva får välja? : En undersökning om vilken text elever föredrar och varför

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för språk

  Författare :Madeleine Andersson; [2013]
  Nyckelord :Easy-to-read; originaltext; coherence; voice; causality; outside knowledge; connections; engagement; Lättläst; originaltext; sammanhang; röst; kausalitet; förkunskap; engagemang;

  Sammanfattning :  Sammanfattning När jag deltog i kursen Svenska som andraspråk på Karlstads universitet 2011, föreläste man om röst och kausalitet i texter. Detta gjorde mig nyfiken på hur det ser ut med just text och kausalitet i våra läroböcker i skolan. LÄS MER

 5. 5. Interaktionsritualer och emotionell energi i samband med pensionering : En studie av fem kvinnors upplevelser från arbetsliv till livet som pensionär

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för sociala studier

  Författare :Madeleine Andersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER