Sökning: "madelene Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden madelene Eriksson.

 1. 1. Med fokus på samtal, i praktiken : - En kvalitativ analys av specialpedagogen (-s yrkesroll) ur ett handledande och konsulterande perspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Eklund; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :clinical supervision; supervision in schools; consultation; Special Educational Needs Coordinator.; pedagogisk handledning; handledning i skolan; specialpedagogens yrkesroll; kvalificerade samtal; konsultation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad några specialpedagoger verksamma inom grundskolan berättar om handledning och konsultation i skolan. Studien har genomförts utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer med syfte att fånga informanternas berättelser, i enlighet med narrativ teori. LÄS MER

 2. 2. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 3. 3. FASADSPILL - PUTS VÄCK : En kartläggning av putsprocessen och dess avfallsmängder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Madelene Eriksson; Line Verheij; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Construction sector is the industry that generates the second most waste afterthe mining industry in Sweden. Therefore, reducing waste is a primary issue for thesector. JM AB have a new environmental goal to reduce waste. The companyseparated their waste into fractions in order to study them individually. LÄS MER

 4. 4. Bunkerservice ur en hamns konkurrensperspektiv - En fallstudie i Göteborgs närområde

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Madeléne Rodhe; David Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Bunker; Bunkerservice; Hamnar; Göteborgs hamn; Konkurrens;

  Sammanfattning : For a port to be able to compete it needs to offer more than a berth. Bunkering is such a service. Bunkers are a major cost for shipping companies, because of this the selection of bunkering port is an important decision. The availability of bunker on the global market is abundant and the competitiveness between ports and suppliers are fierce. LÄS MER

 5. 5. Framställningen av kvinnan : En undersökning av framställningen av kvinnan i Hertha 1917 och 1918

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madelene Eriksson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER