Sökning: "mag-tarmbesvär"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet mag-tarmbesvär.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER

 2. 2. Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Erika Jonasson; Tereza Magnusson; [2019]
  Nyckelord :pankreascancer. symtom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. LÄS MER

 3. 3. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 4. 4. Är gurkmeja ett realistiskt alternativ för behandling av hundar med gastrointestinala besvär?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Hellgren; [2015]
  Nyckelord :gurkmeja; curcumin; hund; mag-tarmsjukdomar; växtbaserat läkemedel; antiinflammatorisk effekt; turmeric; dog; gastrointestinal disease; herbal medicine; anti-inflammatory effect;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har gurkmeja använts för medicinskt bruk i många olika länder och kulturer för en rad olika besvär på både djur och människor. Användningen idag är framför allt som kosttillskott, som del i digestionsbefrämjande medel och för att lindra ledbesvär. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter till minskat matsvinn i Sverige – En risk-nyttoanalys av att sälja ut charkprodukter efter passerat bäst före-datum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Agnes Båvall; Gustav Israelsson Rällfors; [2015]
  Nyckelord :L. monocytogenes; listeria; listeriosis; food waste; unnecessary food waste; cured meat products; Mathematics and Statistics; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Unnecessary food waste in Sweden is approximately 1,2 billion kilograms each year and this has consequences for both the environment and resources. The purpose of this project is to investigate if it is possible to reduce the unnecessary food waste, by selling cured meat products to a lower price in supermarkets, after the expired date but at the same time take people’s health into account. LÄS MER