Sökning: "magisteruppsats livskvalitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden magisteruppsats livskvalitet.

 1. 1. Musik tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning - personals perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Birgitta Stavholm; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag inte mycket forskning när det gäller personer med grav intellektuell funk- tionsnedsättning, inte i samband med musik och framförallt inte ur ett aktivitetsper- spektiv. Jag har inte studerat den medicinska forskningen utan hållit mig till den forsk- ning som riktar sig mot livskvalitet och livsvillkor för dessa personer. LÄS MER

 2. 2. ”Livskvalitet när du blir äldre” En legitimeringsanalys av textmaterial från Kungsbacka kommuns äldreomsorg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Sandberg; [2013-06-28]
  Nyckelord :legitimering; äldreomsorg; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i svenska språket, 15 hpSV2140, VT 2013Handledare: Andreas Nord och Karin Helgesson.... LÄS MER

 3. 3. Palliativ vård i livets slut

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marie Becker; [2007]
  Nyckelord :cancer; vård; smärta; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Beskrivning: PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER EN KVALITATIV STUDIE MARIE BECKER Becker, M. Palliativ vård i livets slut Sjuksköterskors erfarenheter. En kvalitativ studie. Examensarbete i Omvårdnad- magisteruppsats 10 poäng. LÄS MER