Sökning: "magisteruppsats marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden magisteruppsats marknadsföring.

 1. 1. Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? : En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Douglas Anton; Ludvig Lundh; [2018]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Commitment-Trust theory; Communication; Shopping center; Relationsmarknadsföring; Tillit och Engagemang; Kommunikation; Köpcentrum;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 24 maj 2018   Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, specialisering Marknadsföring   Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle – Luleå Tekniska Universitet    Författare: Douglas Anton och Ludvig Lundh   Handledare: Maria Ek Styvén   Titel: Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster   Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Tillit och Engagemang, Kommunikation, Köpcentrum    Syfte: Mot bakgrund av e-handelns frammarsch och dess marknadstransformation syftar denna studie till att undersöka hur köpcentrumägare i Sverige arbetar med relationsmarknadsföring för att bibehålla detaljhandelns fysiska butiker.   Metod: En deduktiv flerfallsstudie av kvalitativ karaktär genomförd genom fem intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Bankerna i en ny miljö : Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robin Saha; Alexander Ivsjö; [2014]
  Nyckelord :Marketing; relationship marketing; transaction marketing; customer contact; customer satisfaction; customer loyalty; banks; Marknadsföring; relationsmarknadsföring; transaktionsmarknadsföring; kundkontakt; kundlojalitet; kundnöjdhet; banker;

  Sammanfattning : Datum: 2014-06-02 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 15 HP Institution: Akademi för ekonomi, samhälle och teknik EST Författare: Alexander Ivsjö Robin Saha Titel: Bankerna i en ny miljö - Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring Handledare: Sikander Khan Nyckelord: Marknadsföring, relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, kundkontakt, kundlojalitet, kundnöjdhet, banker Frågeställning: Har och i så fall hur har bankernas marknadsföring mot privatkunden förändrats med tanke på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats med avseende på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Syfte: Syftet är att skapa en bild över hur bankerna använder sin marknadsföring mot privatkunder, samt att hur det har förändrats med tanke på den tekniska förändringen på den svenska bankmarknaden. Metod: Denna studie är uppbyggd av en deduktiv forskningsansats då författarna har gjort en förstudie för att få en förståelse av den svenska bankmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier för att hantera kundkontakter

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Elin Adolfsson; [2012]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; relationsmarknadsföring; bibliotek;

  Sammanfattning : KONTEXT. I takt med att Internets framväxt och fler och fler människor ansluter sig till sociala medieplattformar som Facebook, uppkommer nya sätt att interagera och kommunicera mellan varandra. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesbyggande och relationsskapande : En studie om ett litet företag på B2B-marknaden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ludwig Malm; Linus Grunér; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Master thesis of one year in Business Administration, Swedish Business School at Örebro university, Marketing, HT 2011. Authors : Grunér, Linus and Malm, Ludwig Tutor: Pia Lindell Title: Brand building and creating relationships – A study of a small business in the B2B market Keywords: Brand building, business relationships, SME, B2B. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring till Generation Y. -En analys av hur man fångar denna kräsna målgrupp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Rydberg; Malin Furumalm; [2010]
  Nyckelord :marknadsföring; relationsmarknadsföring; sociala medier; tjänstemarknadsföring; generation y; identitet och konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nivå: Magisteruppsats Institution: Campus Helsingborg, Lunds universitet Författare: Malin Furumalm, Sara Rydberg Handledare: Carl R Hellberg, Filippa Säwe Problemdiskussion: Generation Y kännetecknas som kräsna och svårflörtade konsumenter. Varje dag utsätts de för ett enormt informationsflöde, de är uppväxta med teknik, och de besitter effektivitetsfördelar när det gäller att ta beslut. LÄS MER