Sökning: "magisteruppsats omvårdnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden magisteruppsats omvårdnad.

 1. 1. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

  Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med medicinsk teknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotta Blomgren; Ulrica Jacobsson; [2014-07-03]
  Nyckelord :Upplevelser. Medicinsk teknik. Patienter. Omvårdnad. Personcentrerad vård. Beroende;

  Sammanfattning : The purpose of doing this essay was to illustrate how people living with chronic disease, dependent on medical technology experience their life situation. The study includes people with either dialysis therapy, mechanical ventilator or chronic oxygen therapy. LÄS MER

 3. 3. Här är här och där är där, barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susanna Olsson; Ylva Bergman; [2013]
  Nyckelord :Barnmorskor; upplevelser; låginkomstländer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Här är här och där är där - Svenska barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer Författare: Ylva Bergman & Susanna Olsson Handledare: Margaretha Danerek Magisteruppsats Våren 2013 Abstrakt Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer. En kvalitativ metod användes och materialet analyserades med innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i livets slut

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marie Becker; [2007]
  Nyckelord :cancer; vård; smärta; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Beskrivning: PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER EN KVALITATIV STUDIE MARIE BECKER Becker, M. Palliativ vård i livets slut Sjuksköterskors erfarenheter. En kvalitativ studie. Examensarbete i Omvårdnad- magisteruppsats 10 poäng. LÄS MER