Sökning: "magisteruppsats samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden magisteruppsats samverkan.

 1. 1. SAMBAND AVKODNING NOTER och ORD. "När jag ska läsa noter är det som att läsa text, det sätter sig liksom inte..."

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMagisteruppsats: 15 hpProgram och/eller kurs: SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Per-Olof ThångExaminator: Monica ReichenbergRapport nr: HT18-2910-268-SLP610Nyckelord: avkodningsförmåga, ord, noter, läsning, SVR, kulturskola, lärmiljöSyfte: Studiens syfte är att främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. Om det finns något samband mellan de båda avkodningsförmågorna, är studiens syfte att i samverkan med elever, föräldrar och lärare främja den mest optimala lärmiljön utifrån elevernas förutsättningar, så de får det stöd de är i behov av även i kulturskolan. LÄS MER

 2. 2. Värdet av att verka tillsammans : En kvalitativ studie om samarbete, samordning och samverkan ur ett medarbetar- och chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mikaela Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; coordination; inter-professional team collaboration; integration; business development; Swedish For Immigrants; SFI; new public management; work-integrated learning; AIL; sociology; master s thesis; Samarbete; samordning; samverkan; samarbete mellan yrkeskategorier; integrering; verksamhetsutveckling; utbildning i svenska för invandrare; sfi; new public management; arbetsintegrerat lärande; AIL; sociologi; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom vuxenutbildningens utbildning i svenska för invandrare (sfi) verkar tillsammans inom ramarna för verksamheten. Genom individuella intervjuer framkommer möjligheter och svårigheter. Empiri har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Beredskapen är allt : En kartläggning av övningar inför allvarlig händelse i ett län i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gustav Kniif; Jessica Tibell; [2019]
  Nyckelord :Communication; cooperate; exercise; major accidents or disaster; cross-sectional study.; Kommunikation; samverkan; övning; allvarlig händelse; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund. Denna magisteruppsats från specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård är en pilotstudie som görs på uppdrag av Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA). Allvarlig händelse är en händelse där resurser behöver omfördelas, ledas och användas på ett särskilt sätt. LÄS MER

 4. 4. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : AbstractProgram och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus ErlandssonTitel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans mellan stolarna : En studie om samverkan för att konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Hansson; Malin Ström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; cooperation; organizational boundaries; professions; Offentlig sektor; samverkan; organisatoriska mellanrum; professioner;

  Sammanfattning : Datum: 2017-06-05 Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 HP Akademi: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Stina Hansson 12 juni 1993, Malin Ström 15 november 1992 Titel: Tillsammans mellan stolarna - en studie om samverkan för att konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum Handledare: Magnus Hoppe Nyckelord: Offentlig sektor, samverkan, organisatoriska mellanrum, professioner Syfte: Studiens syfte är att granska samverkan mellan offentliga organisationer. Det här görs genom en kvalitativ studie för att belysa hur samverkan kan undvika att människor faller mellan stolarna. LÄS MER