Sökning: "magisteruppsats sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden magisteruppsats sociologi.

 1. 1. Hårda krav med mjuka värden? En diskursanalys av platsannonser med fokus på vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster i den offentliga sektorn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tyra Lundquister; [2022]
  Nyckelord :Human Resources; HR-yrket; offentlig sektor; platsannonser; mjuka kompetenser och hårda kompetenser.; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet har lett till nya sätt att organisera arbete, vilket i stor utsträckning har påverkats av den globalisering och digitalisering som har skett världen över. I dagens samhälle är det viktigt för verksamheter att kunna anpassa sig till en omvärld som ständigt är i förändring. LÄS MER

 2. 2. Värdet av att verka tillsammans : En kvalitativ studie om samarbete, samordning och samverkan ur ett medarbetar- och chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mikaela Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; coordination; inter-professional team collaboration; integration; business development; Swedish For Immigrants; SFI; new public management; work-integrated learning; AIL; sociology; master s thesis; Samarbete; samordning; samverkan; samarbete mellan yrkeskategorier; integrering; verksamhetsutveckling; utbildning i svenska för invandrare; sfi; new public management; arbetsintegrerat lärande; AIL; sociologi; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom vuxenutbildningens utbildning i svenska för invandrare (sfi) verkar tillsammans inom ramarna för verksamheten. Genom individuella intervjuer framkommer möjligheter och svårigheter. Empiri har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Leder IT- baserade kompetensverktyg till kompetensutveckling för medarbetarna? En utvärdering av det IT- baserade kompetensverktyget Comaea vid Lunds energi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Dalin; [2016]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; IT-baserade kompetensverktyg; medarbetare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur medarbetarna vid Lunds energi upplever det ITbaserade kompetensverktyget Comaea. Syftet var att utvärdera om det IT-baserade kompetensverktyget Comaea påverkar medarbetares möjlighet att utvecklas inom organisationen Lunds energi. LÄS MER

 4. 4. Brottsprevention i Botkyrka Kommun : En kvalitativ studie om brottsförebyggande åtgärder och samverkan.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Fabiola Guerrero Vasquez; [2016]
  Nyckelord :Botkyrka; Brottsprevention; Samverkan; Kvalitativa intervjuer; Diskurser.;

  Sammanfattning : Titel: ”Brottsprevention i Botkyrka kommun – en kvalitativ studie om brottsförebyggande åtgärder och samverkan”.   Författare: Fabiola Guerrero Vasquez.   Handledare: Tove Sohlberg   Institution: Sociologiska institutionen, Södertörns Högskola.   Kurs: Magisteruppsats Sociologi, 30 Högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eva Fazlagic; [2015]
  Nyckelord :socialt kapital; korruption; samhälle; makt; fält; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Eva Fazlagić Titel: Korruption i vardagen En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina. Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp Handledare: Katarina Sjöberg, Sociologiska institutionen, VT 2014 Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. LÄS MER