Sökning: "magisteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet magisteruppsats.

 1. 1. Ordförrådsutveckling hos elever i skolår 2 och 3: En utvärdering av träning med retrieval practice vid inlärning av nivå-2-ord

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nils Johannesson; [2023-02-10]
  Nyckelord :ordförråd; ordförrådsutveckling; ordträning; retrieval practice; testbaserat lärande; nivå-2-ord; ämnesneutrala ord;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats redovisas en studie, där 22 elever i skolår 2 och 3 (genomsnittlig ålder = 8 år och 8 månader) fick individuell träning med elevvänliga ordförklaringar. Orden utgjordes av nivå-2-ord, det vill säga mer eller mindre abstrakta ord som typiskt är ämnesneutrala och som är centrala för läsförståelsen. LÄS MER

 2. 2. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Kunskap som resurs : - En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Tjärnström; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge dissemination; explicit and tacit knowledge; organization; kunskap; knowledge management; kunskapsspridning; explicit och tyst kunskap; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum:                               2022-05-30 Nivå:                                   Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi:                            Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen University Författare:                           Sara Andersson                  Anna Tjärnström                                             (95/03/22)                           (96/03/05) Titel:                                   Kunskap som resurs- En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser  Handledare:                        Magnus Linderström Nyckelord:                          kunskap, knowledge management, kunskapsspridning, explicit och tyst kunskap, organisation Forskningsfråga:                    Hur hanterar fallföretaget explicit och tyst kunskap utifrån ledare och medarbetares upplevelser?  Syfte:                                         Syftet med studien var att utifrån fallföretagets utmaningar och möjligheter inom knowledge management få en djupare förståelse för hur dem hanterar kunskap som resurs utifrån ledare och medarbetares upplevelser.  Metod:                                I studien användes fallstudiemetodik med en blandad metod. LÄS MER

 4. 4. Strukturella förändringar kring arbetslivets gränser : En kvalitativ fallstudie om hur förändringar i arbetslivets rutiner, regler och roller kan förstås ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonna Sjöberg; Sofia Olander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2021-05-30 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpI nstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Sofia Olander (97/04/06), Jonna Sjöberg (98/08/11) Titel: Strukturella förändringar kring arbetslivets gränser - En kvalitativ fallstudie om hur förändringar i arbetslivets rutiner, regler och roller kan förstås ur ett medarbetarperspektiv Handledare: Magnus LinderströmNyckelord: Strukturella förändringar, rutiner, ansvar, självständighet, krav och förväntningar Forskningsfrågor: Hur upplever medarbetare struktureringen av roller och rutiner i arbetslivets transformation? Syfte: Syftet med studien är att genom en fallstudie skapa djupare förståelse för hur arbetslivets strukturella förändringar kan förstås och analyseras ur ett medarbetarperspektiv Metod: Kvalitativ fallstudiemetodik, explorativ forskningsansats, semistrukturerade intervjuer, tematisk analys, narrativ framställning. Slutsats: Arbetslivets rutiner, regler och normer är idag mer anpassningsbara för föränderliga strukturer. LÄS MER

 5. 5. Redovisning och revision av kryptovalutor : En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sofie Nybohm; Elin Wikner; [2022]
  Nyckelord :Kryptovaluta; decentralisering; reglering; redovisning revision;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-05-30 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Elin Wikner och Sofie Nybohm Titel: Redovisning och revision av kryptovalutor: En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys Handledare: Karin Seger  Nyckelord: Kryptovaluta, decentralisering, reglering, redovisning & revision Syfte: Syftet med denna semi-systematiska litteraturstudie är att kartlägga forskningen av kryptovalutor inom reglering, redovisning och revision med en tematisk analys samt finna kunskapsgap i den aktuella litteraturen. Metod: Semi-systematisk litteraturstudie Slutsats: I slutsatsen svarar författarna på syftet med studien genom att summera kartläggningen av forskningen inom de tre huvudtemana reglering, redovisning och revision och återge de kunskapsgap som författarna funnit i respektive huvudtema. LÄS MER