Sökning: "magisteruppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet magisteruppsatser.

 1. 1. DYnamisk Motorisk TAlbedömning (DYMTA) – en referensstudie : Åldersgrupperna 4:0–4:11 år och 7:0–8:11 år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Louise Lundvall; Linda Smetana; [2015]
  Nyckelord :DYMTA; dynamisk motorisk talbedömning; verbal dyspraxi; talmotorik; talmotorisk utveckling; språk; fonologi; referensstudie;

  Sammanfattning : Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) är ett nyutvecklat test för diagnosticering av verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi är termen för barn som har en nedsättning i förmågan att viljemässigt programmera motoriken vid talproduktion. LÄS MER

 2. 2. Referentiell kohesion och temporal förankring i barns narrativer : Jämförelse mellan enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Linnea Finnstedt; [2014]
  Nyckelord :multilingualism; bilingualism; English; Swedish; narratives; referential cohesion; temporal anchoring; COST Action IS0804; speech and language pathology; flerspråkighet; tvåspråkighet; engelska; svenska; narrativer; referentiell kohesion; temporal förankring; COST Action IS0804; logopedi;

  Sammanfattning : Andelen flerspråkiga barn i Sverige ökar och följdaktligen så även behovet av kunskap om deras språkutveckling. Flerspråkiga barns språkutveckling har visat sig skilja sig i viss mån från den hos enspråkiga barn och då normer för flerspråkiga barns språkutveckling saknas i logopedisk verksamhet idag finns en osäkerhet kring hur deras språkutveckling bör bedömas. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för patienter med malign hjärntumör : Ett kunskapsunderlag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linda Bengtsson; Susanna Johansson; [2012]
  Nyckelord :brain tumor; nurse; nursing; knowledge practice; hjärntumör; omvårdnad; sjuksköterska; kunskapsunderlag;

  Sammanfattning : Malign hjärntumör är en vanlig sjukdom som ger olika former av symtom beroende på var tumören är lokaliserad och behandlingsformerna kan ge olika komplikationer. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur omvårdnaden kring patienten med malign hjärntumör ska bedrivas. LÄS MER

 4. 4. Läsarstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap : en metastudie av nio magisteruppsatser, skrivna vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap i Borås, 2000 -2010

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Eugenia Brescaru; [2012]
  Nyckelord :metastudier; läsforskning; discipliner; analytisk induktion; läsarstudier; biblioteks- och informationsvetenskap; tvärvetenskaplighet; flervetenskaplighet;

  Sammanfattning : This Master's thesis aims to discover, understand and interpret how,with what results, and with what settings adults reading are investigatedin a series of nine Master's theses, written at The Swedish School ofLibrary and Information Science at the University of Borås 2000-2010.This Master's thesis is a meta-study that operates with theoreticalconcepts such as discipline, sub-discipline, research field,interdisciplinarity and with a qualitative research method calledanalytic induction. LÄS MER

 5. 5. Metodval i magisteruppsatser : En studie av magisteruppsatser vid Bibliotekshögskolan i Borås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Emma Bengtsson; Linda Haraldsson; [2010]
  Nyckelord :metodval; samband; metastudie; magisteruppsatser; bibliotekshögskolan; forskningsöversikt;

  Sammanfattning : The aim of this meta-study is to present an overview of the methods used in Master theses written at The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås, where all Master theses from 1999, 2004, and 2009 has been studied. The aim includes examining if there is a connection between college (Swedish term: kollegium) belonging and methods used but also to examine and compare the qualitative and/or quantitative approaches to the methods. LÄS MER