Sökning: "magkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet magkänsla.

 1. 1. Anonymiserad rekrytering : Rätt väg att gå, eller ett spel för galleriet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Jakob Ebefors; Adam Ekenberg Toft; [2023]
  Nyckelord :: Anonym rekrytering; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetens; CV; personligt brev; Mångfald; Magkänsla; Intressenter; Diskriminering; Bias;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to chart practitioners' views of an anonymous recruitment.    Method: To study our chosen phenomenon of anonymous recruitment, a case study has been employed to focus on a specific phenomenon, which we have approached through unstructured interviews. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma suicidrisk inom psykiatrisk vård - Livräddande arbete utan flytväst på stormiga hav : En metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Terese Emanuelsson Skälegård; Linda Tersing; [2023]
  Nyckelord :mental illness; psychiatric care; suicide; suicide prevention; suicide risk; time to reflect; psykiatrisk omvårdnad; psykisk ohälsa; reflektionstid; suicid; suicidprevention; suicidrisk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är en självdestruktiv handling som leder till döden och är oftast en konsekvens av ett ohanterbart lidande. Bedömning av suicidrisk utgör en betydande del av den psykiatriska omvårdnaden som både ställer krav och är en stor stressfaktor för sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Mångfald som risk och möjlighet : En kvalitativ studie om hur rekryterare i Sverige ser på mångfald.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Hadir Carmen Abed; [2023]
  Nyckelord :rekryterare mångfald kvalitativ studie risker möjligheter;

  Sammanfattning : Varje individ i Sverige bör ha samma rätt att verka i vardagen, och det inkluderar alla personer oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utbildning eller social klass. Dessa aspekter ska inte vara avgörande för att sedan bli exkluderad från att arbeta. LÄS MER

 4. 4. Det kommer in någon form av magkänsla, och det låter ju inte riktigt klokt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Andersson; Alfons Nordlund; [2023]
  Nyckelord :Laborationsrapport; Fysikundervisning; Gymnasie; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Several studies have discussed the importance of laboratory work in physics education and the many different areas of learning that this can contribute to. Most of these studies mention the laboratory report to be an essential part of these laboratory exercises. LÄS MER

 5. 5. Tillgång till journalen på nätet inom slutenvårdspsykiatrin : Ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Lenasdotter Nohlberg; [2022]
  Nyckelord :digital healthcare records; health care records; nursing; patient access of health care records; psychiatric inpatient care; digital journalföring; journalföring; patientåtkomst av journal; psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället har digitaliserats snabbt, och de senaste tio åren har merparten av Sveriges patienter erbjudits möjlighet att läsa sina journaler via Internet. Detta gäller även patienter i psykiatrisk slutenvård. LÄS MER