Sökning: "magkatarr"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet magkatarr.

 1. 1. Kan fysisk aktivitet orsaka skador på magslemhinnan hos hundar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michaela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :magsår; magkatarr; hund; träning; fysisk aktivitet; EIGD;

  Sammanfattning : Ansträngande fysisk aktivitet kan orsaka sjukdomar i magsäcken hos hundar och är ett välkänt fenomen även hos atleter av andra arter såsom hästar och människor. Det är framförallt magslemhinnan som drabbas vilket visar sig som magkatarr och magsår och syndromet benämns EIGD (Exercise-Induced Gastric Disease). LÄS MER

 2. 2. Hur stressad får man bli? : En studie om pedagogers uppfattning om stress i sitt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emma Andersson; Elin Borg; Isabella Chindeh; [2013]
  Nyckelord :stress; pedagoger; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Stress behöver inte vara någonting negativt, det finns även vissa positiva aspekter på stress. En lagom mängd av stress kan öka prestationsförmågan. Vid för hög grad av stress kan allvarliga sjukdomar utvecklas. Varje människa bör hitta sätt att hantera sin stress. LÄS MER

 3. 3. Svårigheten med utsättning av protonpumpshämmare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Ana Gagulic; [2012]
  Nyckelord :PPI; utsättning;

  Sammanfattning : År 2011 utlämnades recept på PPI-preparat (protonpumpshämmare) till 790 000 personer i Sverige, varav 59 % var kvinnor. Omeprazol (Losec®) är det preparat som helt dominerar förskrivningen. LÄS MER

 4. 4. Sjukdom och bestraffning : En undersökning av Karlstads fängelse åren 1870-75 och 1900-05

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Linn Brodén; [2007]
  Nyckelord :Karlstads fängelse; extrajudiciella bestraffningar; sjukdomar; bestraffningar;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsens syfte är att belysa de extrajudiciella bestraffningarna som fångar mottog i Karlstad fängelse åren 1870-75 och 1900-05, samt att se om det finns något samband mellan bestraffningar och sjukdomar. Ifall dem som straffades oftare var sjuka. Frågeställningen till uppsatsen är:1. LÄS MER