Sökning: "magnesiumchloride"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet magnesiumchloride.

  1. 1. Utveckling av en C-vitaminberikad tofuprodukt : Studie av C-vitaminhalt under process och förvaring

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Viktoria Fahlgren; [2017]
    Nyckelord :tofu; soybean; sea buckthorn; Ascorbic acid; soybean protein; β-conglycinin; glycinin; Nigari; magnesiumchloride;

    Sammanfattning : Tofu is a plant based product made from soybeans, water and a coagulant. The coagulant together with heating enables the formation of a soy curd (tofu). The proteins that dominates in soybeans are β-conglycinin (7S) and glycinin (11S). The composition of the proteins differs between soybean cultivars, which also affects the formation of the tofu. LÄS MER