Sökning: "magnetresonanstomografi"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet magnetresonanstomografi.

 1. 1. Icke-farmakologiska åtgärder för att lindra oro och ångest i samband med magnetresonanstomografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elena Karam; Alain Van Moeffaert; [2020]
  Nyckelord :Magnetic Resonance Imaging; Anxiety; Prevent; Alleviate; Patient.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : MRT är en icke-invasiv undersökningsmetod men kan förknippas med oro och ångest hos patienterna. Oro och ångest kan leda till längre undersökningstider, avbrutna undersökningar och rörelseartefakter. LÄS MER

 2. 2. Skillnad i mätsäkerhet av vänster förmaksvolym mellan tvådimensionell och tredimensionell ekokardiografi jämfört med magnetresonans tomografi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Robin Johansson; Carl Werbelow; [2020]
  Nyckelord :methodology; intra-observer; interobserver; volume determination; reliability; undersökningsmetodik; intra-bedömare; inter-bedömare; volymbestämning; reliabilitet.;

  Sammanfattning : Ekokardiologiska undersökningar erbjuder en lätt, snabb och icke-invasiv metod för diagnostik av vänster förmaksvolym (LAV). I dagsläget är hjärt-magnetresonanstomografi (CMR) referensmetod för mätningen. Dock är CMR både tid- och kostnadskrävande, vilket leder till att tvådimensionell ekokardiografi (2DE) istället används. LÄS MER

 3. 3. Oro, ångest och klaustrofobi vid magnetresonanstomografi. En litteraturstudie om patienter upplevelser.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alina Kato Morad; Ramin Bokharai; [2019-08-22]
  Nyckelord :röntgensjuksköterska; ångest; klaustrofobi; MRT; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund. Magnetresonanstomografi (MRT) är en avancerad teknik som utvecklas fort. MRT är känd för att ge en väl detaljerad bild av anatomin på människor där det är viktig för att identifiera patologi. Tekniken är smärtfri och till skillnad från annan röntgenteknik så använder sig inte MRT-kameran av någon joniserande strålning. LÄS MER

 4. 4. Vikten av kommunikation och information inför en magnetkameraundersökning : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Robert Axin; Emily Åberg; [2019]
  Nyckelord :kommunikation; magnetresonanstomografi; patientinformation; patientupplevelse; ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Karaktärisering av 8-kanals transmitsystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Yann Moreau Bruun; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ultra high magnetic field (UHF) MR-systems is an interesting research area, the systems offer images with higher spatial resolution than its lower field counterpart. One of the disadvantages with UHF MR is that they lead to a worsened B1-field homogenity, a homogentity essential for the creation of MR-images. LÄS MER