Sökning: "magnus öberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden magnus öberg.

 1. 1. JÄMFÖRELSE AV KLASSIFICERINGSMETODER PÅ DATA FRÅN BETULA-STUDIEN : En jämförande studie mellan Linjär Diskriminantanalys, Gradient Tree Boosting och Support Vector Machines

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Isak Forslund; Magnus Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det saknas idag resultat inom forskning som kan urskilja en klassificeringsmetod som konsekvent presterar bättre än övriga, vilken metod som presterar bäst beror mer på datats karaktäristika än själva metoden. Samtidigt är klassificering ett viktigt och användbart verktyg som används inom flera områden, bland annat medicin där klassificeringsmetoder används i stor utsträckning och resultaten av klassificering kan vara livsavgörande. LÄS MER

 2. 2. Handbok för växtinsamlare : med erfarenheter från sex nutida svenska experter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Nina Ingvarsson; Sofie Norgren; [2008]
  Nyckelord :växtinsamling; växtinsamlare; växtintroduktion; Sten Ridderlöf; Henrik Zetterlund; Elisabeth Öberg; Björn Aldén; Magnus Lidén; Erland Ejder;

  Sammanfattning : What makes a Swede betake himself into the Chinese wilderness? How does the Rio Convention influence a plant collector? And who will crack the nut positioned 12 meters up in the crown of a tree? There are many secrets behind the act of collecting plants. In many regards, the documentation of the collection of plants for a Swedish purpose has been unsatisfactory. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av High Chaparral

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Joel Jacobsson; Magnus Nilsson; Henric Svensson; Richard Öberg; [2003]
  Nyckelord :High Chaparral; Utrymning; Brandsäkerhet; Kritisk tid; Brand modulering; Argos; FDS; Simulex; Saloon.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report has been done to evaluate the fire safety in saloon Cheyenne with staff area at High Chaparral. It has been a goal in this report to be able to give a specific number of people to each of the departments and this has been done. LÄS MER