Sökning: "magnus bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden magnus bergman.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance – Försäkringskassan (AWP-FK) - En e-Delphistudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Linda Eriksson; Magnus Bergman; [2016]
  Nyckelord :Productivity; Instrument development; Sickness insurance; Vocational rehabilitation; Work ability; Arbetsförmåga; Produktivitet; Instrumentutveckling; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Sjukförsäkring;

  Sammanfattning : Försäkringskassan (FK) har i uppdrag av Sveriges regering att ge ekonomisk ersättning vid funktionsnedsättning och att utreda medicinska förutsättningar för arbete med tillförlitliga bedömningsverktyg. Vid kompletterande bedömning av medicinska förutsättningar för arbete har Försäkringskassan valt det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance som en del av aktivitetsförmågeutredningen. LÄS MER

 2. 2. Gesten PU i svenskt teckenspråk : En studie i dess form och funktion

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Magnus Ryttervik; [2015]
  Nyckelord :Gest; funktion; svenskt teckenspråk; negation;

  Sammanfattning : Den manuella gesten benämnd [email protected] har formen ”sprethänderna, framåtriktade och uppåtvända som förs kort framåt och sidledes” och kan utföras på lite olika sätt. Ibland kan den även utföras utan rörelse och den kan ha många funktioner. LÄS MER

 3. 3. xCover : Show your prosthetic leg with attitude

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Patrik Svensson; Magnus Zetterqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prosthetic leg can give a negative psychological effect to the user, which ends up in decreased self-esteem and that the user hides his handicap. xCover gives a more natural volume and a cool look. xCover changes the look of the prosthetic leg C-leg. LÄS MER

 4. 4. Att göra en modern adel : adelsmötets identitet och politiska kultur under det tidiga 1900-talet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Magnus Bergman; [2012]
  Nyckelord :Svensk adel; adelshistoria; 1900-tal; identitet; politisk kultur; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Att göra en modern adel är en undersökning av adelsmötets verksamhet under tiden 1911-1921 utifrån begreppen identitet och politisk kultur. Resultaten talar för en adel som gjorde anspråk på att vara överordnad resten av samhället men i sin verksamhet uppvisar en förståelse för att dess handlingsutrymmet i det moderna samhället är begränsat. LÄS MER

 5. 5. Ett nyckeltal för organisatorisk mångfald

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Svensson; Martha Bergman; Magnus Arnevall; [2005]
  Nyckelord :Mångfald; nyckeltal; organisation; kön; ålder; etnisk bakgrund; utbildning; näringsliv; Business studies;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie var att försöka ta fram ett nyckeltal för att mäta mångfald och att lyfta fram de problem som då framkom. Behovet av ett sådant mått har växt fram i och med att svenska organisationer på senare tid har börjat uppmärksamma och arbeta med mångfaldsfrågor. LÄS MER