Sökning: "magnus dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden magnus dahlgren.

 1. 1. Det etiska klimatets påverkan på revisorers val av förhållningssätt till sina klienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magnus Dahlgren; Pia Saez Toro; [2015]
  Nyckelord :Ethical climate; client relationship; objectivity; auditing; accounting firm; Etiskt klimat; klientrelation; objektivitet; revision; revisionsbolag;

  Sammanfattning : Aim: Auditors objectivity is an obvious part of auditing, but there is doubts and hesitation in society today because of the corporate scandals that have occurred in recent years. Several researchers suggest that auditors actions and behaviors is connected to the ethical climate within the organization. LÄS MER

 2. 2. En inblick i kost- och levnadsvanor hos kontorspersonal i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Nathalie Dahlgren; Magnus Edgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "En gåva vi ska vara glada för" : Identitetspolitiska lässtrategier i den svenska receptionen av YAHYA HASSAN

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carl Dahlgren; [2014]
  Nyckelord :Yahya Hassan; sociology of literature; review analysis; politics of identity; autobiographical poetry; Yahya Hassan; litteratursociologi; receptionsanalys; identitetspolitik; självbiografisk poesi;

  Sammanfattning : This essay focuses on the reception of Yahya Hassan’s debut YAHYA HASSAN in Swedish media, mainly daily newspapers. Following the work of Magnus Nilsson it analyzes the “reading strategy of the politics of identity” in “immigrant literature” and outlines structural racism in the literary scene. LÄS MER

 4. 4. Att värdera värderingar : en explorativ studie av värderingar och värderingsarbete i ett av Nordens största finansföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Magnus Larsson; Marcus Dahlgren; [2007]
  Nyckelord :Värdering; värderingar; värderingsarbete; värderingsgemenskap; värderingsstyrning; styrning; företagskultur; kultur; organisationskultur; organisation; ledarskap; lojalitet; tillfredsställelse;

  Sammanfattning : Att styra företag med värderingar har blivit något av ett mantra inom organisationsledning och närapå vartenda företag med någon form av självaktning har idag en uppsättning värderingar att presentera. Värderingar och värderingsstyrning har således kommit att bli ett mycket aktuellt ämne och i samarbete med vår uppdragsgivare Företaget AB, en av nordens största aktörer på finansmarknaden, har vi studerat ämnet närmare. LÄS MER

 5. 5. Litteraturläsning och recensionsskrivande - En studie om variationen av elevers uppfattningar samt uppgiftens lärandepotential

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Magnus Bryntorp; David Dahlgren; [2006]
  Nyckelord :litteraturläsning; recensionsskrivande; elevtext; lärande; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om elever i skolår 8 och 9, samt elever på gymnasiet. Fokus är på deras lärande, deras tankar och språk i uppgiften litteraturläsning och recensionsskrivande. LÄS MER