Sökning: "magomvridning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet magomvridning.

 1. 1. En studie av kliniskt prognostiska markörer för överlevnad hos hundar med magomvridning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Backlund; [2016]
  Nyckelord :magomvridning; GDV; hund; prognostisk; utfall; markörer; faktorer; hematologi; laktat; chock; arytmi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av dekomprimering av magsäck i samband med behandling av magomvridning hos hund : en retrospektiv studie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Floberg; [2015]
  Nyckelord :magomvridning; mortalitet; hund; dekomprimering; trokarisering;

  Sammanfattning : Magomvridning (GDV) är ett väl känt patologiskt fenomen som främst drabbar storvuxna hundraser och framförallt äldre individer. Etiologin är fortfarande oklar, men gas- och vätskeansamling i magsäcken anses ha en betydande roll i patogenesen. Magsäcken vrids runt sin egen axel och magsäcken dilaterar. LÄS MER

 3. 3. Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Caroline Korpinen; [2014]
  Nyckelord :magomvridning; hälsa; hund; sjukdom; riskfaktorer; åtgärder; gastric dilatation - volvulus; health; dog; canine; bloat; risk factors; treatment;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få förståelse för magomvridning hos hundar, dess riskfaktorer, symptom och möjliga behandlingar. Arbetet syftade även till att se om det fanns ett samband mellan utformningen av bröstkorgen och magomvridning hos hundar samt att se vilka raser som är predisponerade för sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Klinisk användning av Troponin I hos hund och katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Sidsten; [2012]
  Nyckelord :Troponin; Troponin I; cTnl; hjärtmarkör; hund; katt;

  Sammanfattning : Proteinet cTnI finns i hjärtmuskelns minsta kontraktionsenheter, sarkomererna, men det kan läcka ut i blodbanan vid hjärtmuskelskada. För att diagnosticera att en hjärtmuskelskada har skett kan cTnI analyseras i blodet. LÄS MER

 5. 5. Magomvridning hos hund : akutsjukvård och postoperativ intensivvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Ranbäck; [2012]
  Nyckelord :magomvridning; hund; parofysiologi; behandling; omvårdnad; akut; postoperativ; monitorering; djursjukskötare; övervakning;

  Sammanfattning : The aim of this literature study was to give a clear picture of what gastric dilatation-volvulus is, and how the acute- and postoperative treatment and care is managed. The general aim is to support and help the veterinary technicians in their clinical work. Gastric dilatation volvulus is always an emergency. LÄS MER