Sökning: "mahmutovic"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet mahmutovic.

 1. 1. Effekten av syntetiska cannabinoider med avseende på symtomen av posttraumatiskt stressyndrom : En litteraturstudie om vilken påverkan syntetiska cannabinoider har på symtomen av posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Medina Mahmutovic; [2021]
  Nyckelord :Posttraumatiskt stressyndrom; Syntetiska cannabinoider;

  Sammanfattning : Background - Posttraumatic stress disorder, PTSD, is a complex disease that occurs when different kinds of traumatic events happen. The symptoms are individual and vary due to the kind of traumatic experience and the persons reaction. LÄS MER

 2. 2. LIKHETSTECKNET Ett lektionsförsök om förståelsen av likhetstecknet i årskurs 3 och årskurs 6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sejla Mahmutovic; Rasid Sacic; [2020-06-22]
  Nyckelord :likhetstecknet; kritiska aspekter; learning study; kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka elevernas förståelse av begreppet likhetstecknet inom matematik i årskurs tre och sex. Utifrån syftet kommer fyra frågeställningar där färdig-heter, kritiska aspekter och pedagogiska insatser efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Experimentell studie av egenskaperna av protein-baserat plast

  M1-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Muhamed Mahmutovic; [2020]
  Nyckelord :biobased; protein; plastics; film; plasticiser; biobaserad; protein; plast; film; mjukgörare;

  Sammanfattning : På grund av ökad användning av plast har biobaserade polymerer som förpackningsmaterialfått stor uppmärksamhet de senaste åren på grund av miljöhänsyn. Flera proteinmaterial, t.ex.vetegluten har varit i fokus för betydande forskning kring ny biobaserad plast och resultatenär lovande. LÄS MER

 4. 4. Framtagning och optimering av en paddelsensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Adnan Mahmutovic; Nahome Micheal; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; kayaking; paddling; paddle sensor; Arduino; wheatstonebridge; Trådtöjningsgivare; kajak; paddling; sensor; Arduino; wheatstonebrygga;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa en paddlingssensor vilket mäter paddlingskrafteni flera olika riktningar. Detta uppnås genom att skapa en sensor vars kopplingsschema är i enlighet med en wheatstonebrygga och två trådtöjningsgivare som placeras i strategiskt valda positioner. LÄS MER

 5. 5. Kampen om att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden : En studie om bosniska kvinnors väg in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nirvana Basic; Emina Mahmutovic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER