Sökning: "mahr"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet mahr.

 1. 1. Mahr i svensk rätt : En undersökning om möjligheterna till att kvalificera eller erkänna främmande rätt i svensk internationell privaträtt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Margarete Oumie Winckler; [2019]
  Nyckelord :mahr;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate to what extent qualification or recognition of mahr can be done under the Swedish legal order, due to the new enacted EU Matrimonial Act. It has been found that mahr cannot be qualified in Swedish law because it does not mimic any branch of acceptable asset types in The Swedish Marriage Code. LÄS MER

 2. 2. Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Runius; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; polygama äktenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. LÄS MER

 3. 3. Applying Frugal Innovation to Serve the Bottom of the Pyramid in Germany

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jöran Mahr; Melissa Imhof; [2017]
  Nyckelord :Frugal innovation; social entrepreneurship; emerging market innovation; frugal product criteria; bottom of the pyramid; developed countries; value creation;

  Sammanfattning : In times of scarce resources, frugal innovation can be a driving engine for growth and market success, as it is a practical concept established in developing countries. Nonetheless, the available literature also emphasizes a potential importance for Western countries. LÄS MER

 4. 4. Konsten att göra gällande mahravtal i Sverige - En granskning av den svenska rättsutvecklingen avseende mahr och dess konsekvenser för den enskilde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; mahr; islamisk rätt; kvalifikation; NJA 2017 s. 168; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate under which circumstances an individual is able to ensure the validity of an agreement regarding the Muslim dower, mahr, in a Swedish court of law. In the light of NJA 2017 p. LÄS MER

 5. 5. Behandlingen av mahr i svensk internationell privaträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Ashori-Mehrandjani; [2016]
  Nyckelord :Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER