Sökning: "mail reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden mail reklam.

 1. 1. "Vill du avregistrera dig?" : - En analys av konsumenters attityder tilladresserad direktreklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Emil Oad; [2020]
  Nyckelord :Konsumentattityder; Adresserad direktreklam; Direktreklam; Reklam; Riktad reklam; Attityder; Konsumentundersökningar; Riktad marknadsföring; Faktoranalys; Faktorer bakom attityder;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks konsumenters attityder till adresserad direktreklam och vilkafaktorer som kan påverka den. Med adresserad direktreklam menas all reklam som skickasdirekt till konsumenten, vare sig det är via mail, sms eller till en fysisk brevlåda. Datasamlades in via en enkät som distribuerats online via sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Ledsagande av seniorer i samband med webben : Identifiering av tillvägagångssätt att bistå seniorer i utförandet av uppgifter på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Daniel Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Seniors; Usability; Digital interaction; Browser extensions; Seniorer; Användbarhet; Digital interaktion; Webbläsartillägg;

  Sammanfattning : Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt i ett flertal branscher. LÄS MER

 3. 3. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
  Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

  Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad enligt vem? Riktad marknadsföring på Instagram ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emelie Pedersen Steen; [2019]
  Nyckelord :Individanpassad; Reklam; Annons; Sociala Medier; Konsument; Personalized; Advertising; Social Media; Consumer; Commercial;

  Sammanfattning : Följande studie har syftat till att undersöka hur Instagrams primära användargrupp i Sverige upplever riktad marknadsföring från företag som aktivt placerar sig på Instagram. Studien har haft en kvalitativ utformning och de metoder som använts för insamlingen av data har varit sju enskilda djupintervjuer med tjejer i åldrarna 20-25 år, vilket är en del av Sveriges primära användargrupp idag. LÄS MER

 5. 5. Hur stärker man ett varumärke? : En studie om hur digital reklamannonsering påverkar konsumentbaserat varumärkeskapital hos klädföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Liljefors; Oscar Östlin; [2019]
  Nyckelord :konsumentbaserat varumärkeskapital; klädföretag; E-mail-reklam; SMS-reklam; internet-reklam; banner-reklam; varumärkeslojalitet; varumärkesbyggande; varumärkeskännedom; upplevd kvalitet; personaliserad reklam; marknadsföringsåtgärder; varumärkeskapitalets dimensioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker digital-marknadsförings inverkan i skapandet av konsumentbaserat varumärkeskapital (KBVK) hos klädföretag. I synnerhet fokuserar studien på att undersöka hur konsumenters attityder till reklam, dess frekvens och grad av personalisering påverkar KBVK och dess dimensioner. LÄS MER