Sökning: "mainstream school"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden mainstream school.

 1. 1. Multicultural literature and intercultural theory in English 6 : A qualitative study of teachers’ experiences with multicultural literature in upper-secondary schools in Sweden

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bian Solmaz; [2022]
  Nyckelord :Multicultural literature; intercultural theory; diversity; culture; intercultural pedagogy; L2 English; education; content analysis; interviews; upper-secondary school; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine English language teachers’ choices and uses of literary texts, and more particularly, multicultural forms of literature from an intercultural pedagogical angle. Drawing on a qualitative approach, six English teachers’ experiences were explored using interviews. LÄS MER

 2. 2. Hur skolmiljön påverkar delaktighet i skolaktiviteter hosbarn och ungdomar med cerebral pares - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sara Al-Khaliliy; Johanna Brommesson Hultén; [2022]
  Nyckelord :Cerebral palsy; School environment; School activities; Participation; ​​ Accessibility; Inclusion; Adaption.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Cerebral pares (CP) är en permanent skada som utvecklas innan två års ålder som begränsar barnets funktions- och aktivitetsförmåga. Barn och ungdomar med CP i grund- och gymnasieskolor upplever att skolmiljön inte är anpassad efter deras särskilda behov. LÄS MER

 3. 3. Do the right thing- A paradox theory approach to corporate sustainability strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maximilian Anstrén; Viktor Espeling; [2021-06-24]
  Nyckelord :Corporate Sustainability; Organisational tensions; Paradox theory; Sustainability strategy; Performing paradoxes; Organising paradoxes; Case study;

  Sammanfattning : Through a never-before-seen momentum, the concept of corporate sustainability has become a considerable part of the corporate world. In the past couple of years, more and more multinational corporations have tried to develop and integrate a sustainability strategy encompassing environmental-, social and economic aspects within their organisations, often with a mainstream, for-profit strategy. LÄS MER

 4. 4. "Skolor får inte betyg för hur väl de löst skolgången för en elev med hörselnedsättning, men eleven får det…” : En kvalitativ intervjustudie med undervisande lärare på högstadiet och i gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Rydén; [2021]
  Nyckelord :Children with hearing impairment; inclusion; participation; hearing technology; coping strategies; Barn med hörselnedsättning; inkludering; delaktighet; hörteknik; copingstrategier;

  Sammanfattning : Antalet elever med hörselnedsättning som placeras i hörande skolor istället för i hörselklass eller specialskola ökar. Skillnaderna mellan skolformerna är att specialskolan och hörselklasserna erbjuder anpassade lärmiljöer och skolpersonal med särskild kompetens i frågor som rör hörselnedsättning och dess konsekvenser för individen. LÄS MER

 5. 5. När fiktion blir verklighet : En litteraturstudie om pornografins inverkan på ungdomars intima relationer

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Frida Lidström; [2021]
  Nyckelord :Intima relationer; pornografi; sexualkunskap; sexuellt våld; ungdomar;

  Sammanfattning : Young women have testified about how they feel forced to agree to hard sex that leaves them with pain and injuries. The aim of this study is to examine if there is a link between pornography and violence in adolescents’ intimate relationships. LÄS MER