Sökning: "maintenance treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden maintenance treatment.

 1. 1. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 2. 2. Small-scale biogas production from organic waste and application in mid-income countries – a case study of a Lebanese community

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sebastian Huber; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Lebanon; small-scale; biogas production; organic waste; liquid digestate; anaerobic digestion; feasibility study;

  Sammanfattning : The controlled anaerobic digestion of organic waste in a biogas facility aggregates advantages of waste treatment, energy recovery and nutrient recycling and is a promising technology to deal with contemporary issues of waste management and energy recovery. Small-scale biogas production units can be simply designed and successfully operated even in settings where means for advanced technology equipment are low and institutional capacities limited. LÄS MER

 3. 3. NARKOTIKAPOLITIKEN SOM FÖRT MISSBRUKARE I GRAVEN : Professionella inom beroendevårdens inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Spång; [2019]
  Nyckelord :Harm reduction; opioids; social work; stigmatization theory; overdoses and drug related deaths; Skademinimering; opioider; socialt arbete; stämplingsteori; överdoser och narkotikarelaterade dödsfall;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. LÄS MER

 4. 4. Investigation of possible strategies and solutions to improve the operation of DAWASAs stabilization ponds in Dar es Salaam, Tanzania

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ellinor Kalderén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The waste stabilization ponds in Dar es Salaam, Tanzania, do not operate properly. The purpose of this study was therefore to investigate the current state of DAWASAs stabilization ponds and explore different strategies that can be used to improve the wastewater treatment efficiency by the ponds. LÄS MER

 5. 5. Development of a Simple and Cheap Equipment for monitoring the solar Irradiance on PV modules.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Pablo Casanaba; [2019]
  Nyckelord :Photovoltaic; DC; DAQ system; photocurrent; operational amplifier; pyranometer; reference solar cell; photodiode; irradiance;

  Sammanfattning : Increased use of renewable energies that is taking place all over the world is having a very important impact on the photovoltaic solar energy industry. This means of obtaining electrical energy is one of the most promising ones nowadays, thanks to the fact that it is a technology of easy installation and maintenance. LÄS MER