Sökning: "maj ny"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden maj ny.

 1. 1. Programvaruutvecklingen efter GDPR : Effekten av GDPR hos mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Lisa Nord; [2020]
  Nyckelord :GDPR; Programvaruutveckling; General Data Protection Regulation; Dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : GDPR (General data protection regulation, generella dataskyddsförordningen) är en ny europeisk förordning som reglerar behandlingen av känsliga uppgifter samt det fria flödet av dessa inom EU. Förordningen utgör ett skydd för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter inom unionen vilket är en grundläggande rättighet. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenhet och bostadsrätt : En stuide om bostadskostnader förknippade medägarlägenheter och bostadsrätter samt hur dessa påverkas av olika räntenivåer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Rhenman Österholm; Sebastian Hult; [2020]
  Nyckelord :Condominium; Owner-occupied apartment; cost of housing; interest rate; Bostadsrätt; ägarlägenhet; bostadskostnader; ränta;

  Sammanfattning : Den 1 maj 2009 infördes lagreglerna som tillåter bildande av ägarlägenheter, en för Sverige ny upplåtelseform. Till skillnad mot bostadsrätten innebär ett köp av en ägarlägenhet ett direkt ägande av en fastighet, närmare bestämt en ägarlägenhetsfastighet. LÄS MER

 3. 3. Hur rapporterade tidningen Smålandsposten om Amerika under 1880-talet i Kronoberg, Småland. : En studie och analys av annonser i tidningen Smålandsposten, undersökningsår 1880.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Idun Zilliacus; [2020]
  Nyckelord :Smålandsposten; Amerika.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur tidningen Smålandsposten användes av ångbåtslinjerna genom att de annonserade med sina resor och hur deras annonser kunde ha sett ut för att de ska vara det företag som använts i överfarten mellan Sverige och Amerika. Frågorna som har ställts utifrån syftet var hur ofta förekom artiklar och annonser med Amerikaanknytning i Smålandsposten? På vilket sätt var artiklarna vinklade? Var de inbjudande eller avskräckande och vilka värderande ord användes? På vilket sätt lade båtlinjerna fram sina annonser i media för att presentera överfarten till Amerika? Genom att ha arbetat kvalitativt och kvantitativt med källmaterialet och analysera de 154 tidningar som getts ut under 1880 utav tidningen Smålandsposten hade 36 stycken av tidningarna haft annonser och artiklar mellan februari och augusti månad som berört Amerikaemigrationen som hade sin topp under 1880. LÄS MER

 4. 4. Situationsanpassad digital krisinformation : design för beteendeförändring under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Elin Hansson; Gustavsson Emilia; [2020]
  Nyckelord :Design context; informating; nuging; narrative visualization; behavioural change; public displays; situated design; ICT; covid-19; pandemic; Design för kontext; informera; nudging; berättande visualisering; offentliga skärmar; beteendeförändring; situationsanpassad design; IKT; covid-19; pandemi; Covid-19;

  Sammanfattning : Coronapandemin i världen är ett faktum. För att minska smittspridningen i samhället, så bör individer följa regeringens samt myndigheternas rekommendationer. De restriktioner som är gällande i Sverige den 14:e maj är lindriga och under denna pandemi har offentliga platser, restauranger och butiker varit fortsatt öppna (Krisinformation. LÄS MER

 5. 5. GDPR vs. PUL - En förbättring av skyddet för anställdas integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonas Wanker; [2019]
  Nyckelord :GDPR; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det saknas ett specifikt lagskydd för personlig integritet i anställningsförhållande. Frågan om speciallagstiftning på området har lyfts flertalet gånger men har aldrig resulterat i ny lagstiftning. LÄS MER