Sökning: "maja förberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden maja förberg.

  1. 1. Varningstexter i spelreklam: En experimentell studie om effekter av varningstexter i reklam för onlinecasinon

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Josefine Fellbom; Maja Förberg; [2019]
    Nyckelord :Warning; Online casino; Advertising for online casinos; Gambling;

    Sammanfattning : The rising amount of advertising for online casinos, as well as its often aggressive and provocative message, has contributed to a general debate among the Swedish public to curb advertising for the product category. One alternative to increase the extent to which the advertising is moderate involves the use of warnings in advertisements. LÄS MER