Sökning: "maja iversen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maja iversen.

 1. 1. Innanför eller utanför samhället? : En kvantitativ innehållsanalys om hur svensk press gestaltar utsatta och särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sanna Norlindh; Maja Iversen; [2023]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; utsatt område; särskilt utsatt område; gestaltningsteori; dagordningsteori; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Today there are areas in Sweden, mostly suburban areas, that are referred to as vulnerable and particularly vulnerable areas. How those areas are perceived by society has a connection to how they are represented by media. LÄS MER

 2. 2. Low heritability-high variance controversy for dairy cattle disease traits

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Maja Winther Iversen; [2014]
  Nyckelord :coefficient of variation; genetic variance; health traits; heritability; progeny groups;

  Sammanfattning : Traits with low heritability estimates such as health and fertility are often assumed to have low genetic variance. However, the heritability is a ratio of additive genetic variance over all variance, and thus, the genetic variation of these traits may only be proportionally small. LÄS MER