Sökning: "maja lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden maja lundgren.

 1. 1. Anmälningsplikten i förskolan : "Misstänker vi att ett barn far illa hemma då är det ju en anmälan."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tilda Ekener; Maja Rydhög; Matilda Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Förskolepersonal; anmälningsplikt; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; effekt; retorik; tolkningsrepertoar; barn som far illa;

  Sammanfattning : En del forskning påvisar att en orosanmälan utförs på olika grunder och det upplevs som bekymmersamt att veta när en orosanmälan bör göras. Annan forskning indikerar att förskolepersonal har brist på kunskap och känner en osäkerhet kring anmälningsplikten. LÄS MER

 2. 2. Omnes historiae pars sunt : Om den surrealistiska historieskrivningen i Maja Lundgrens Pompeji

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandar Bobic; [2017]
  Nyckelord :Maja Lundgren; Surrealism; Historia;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar Maja Lundgrens Pompeji (2001). Uppsatsen undersöker dels arvet i romanen från den surrealistiska traditionen, ger en kort historik över surrealismen och visar vilka drag från den som finns i romanen. Uppsatsen undersöker också romanens relation till den historiska romangenren samt ger en överblick över genren. LÄS MER

 3. 3. Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. LÄS MER

 4. 4. Verkligheten stöpt i en litteraturform : Självbiografi, självframställning och metafiktion i Myggor och tigrar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Nofa Malla-Mohammed; [2015]
  Nyckelord :myggor och tigrar; maja lundgren; självbiografi; självframställning; självporträtt; metafiktion; paratext;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en undersökning av boken Myggor och tigrar gjorts där dels vad som är utmärkande för en självbiografi och ett självporträtt jämfört med andra typer av genrer, dels vad metafiktion är, belysts. Myggor och tigrar har drag av självbiografi, men även fiktion – i denna uppsats benämnd som självporträtt. LÄS MER

 5. 5. Främmandegöring i Maja Lundgrens Pompeji

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Carl Thanner; [2015]
  Nyckelord :rysk formalism; Konsten som grepp; Viktor Sklovskij; främmandegöring; Maja Lundgren; Pompeji; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Maja Lundgrens roman Pompeji (2001) analyseras utifrån Viktor Sklovskijs teori om främmandegöring. Första delen av uppsatsen är ett försök att förstå begreppet, sedan undersöks möjliga exempel på det i romanen. LÄS MER