Sökning: "major incident"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden major incident.

 1. 1. Cyberepidemiologi : Hur kan utbrottsdetektion inom folkhälsa hjälpa IT-incidentsövervakning?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Richter; [2018]
  Nyckelord :cyber; cyber security; cyber intelligence; cyber surveillance; high reliability organisation; high reliability theory; public health; epidemiology; Folkhälsomyndigheten; CERT-SE; informationssäkerhet; folkhälsa; cybersäkerhet; cyber; cyberövervakning; it-incident;

  Sammanfattning : This study aims to shed light on what a comparison between cybersecurity intelligence and public health surveillance systems can yield in practical improvements. The issue at hand is best described by the amount of threats both systems must detect. LÄS MER

 2. 2. Fire Risk and Vulnerability in Urban Informal Settlements in Metro Manila

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Darlene Rini; [2018]
  Nyckelord :Urban fire risks; informal settlement fires; urban fire risk management; GIS; URDI; urban disasters; risk indexing; fire statistics; Metro Manila; Quezon City; Science General;

  Sammanfattning : Urban fires, particularly in informal settlements in rapidly urbanizing cities in the developing world, are an “everyday disaster” that oftentimes goes unnoticed or under-served in the face of disturbances of the more “lethal reputation”. These disturbances of normal existence are arguably the most debilitating to vulnerable communities and sustainable development, and yet get little attention in disaster literature or in practice. LÄS MER

 3. 3. Är du beredd när det smäller? : Utmaningar inom incidenthantering med fokus på IT-konsultbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maja Nyman; [2018]
  Nyckelord :Incident; information security incident management; IT-consultancy companies; GDPR.; Incident; GDPR; incidenthanteringsprocess; förbättringsmöjligheter;

  Sammanfattning : Information security incident management is important for organizations and its importance is increasing. Information security incidents are increasing both in number and in scope and in 2018 GDPR and the NIS-directive require organizations to report incidents to a supervision authority. LÄS MER

 4. 4. En säker arbetsplats : hur ett entreprenadföretag i framtiden kan minska antalet arbetsplatsolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Erlandsson; Rebecca Axelsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsplatsolyckor; tillbud; kommunikation; beteendemönster;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch och det är fortfarande många som råkar ut för olyckor trots hårdare regler och bättre säkerhet. Arbetsolyckor är idag fortfarande ett problem och ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt på arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Risker för kryssningstrafik i arktiskt klimat - En analys av kraven som ställs på LSA av Polarkoden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Adam Persson; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Arktis; Polarkoden; Livräddningsutrustning; Livbåtar; Risker; Is;

  Sammanfattning : Cruise traffic in the Arctic is a hot topic today since the melting ice has allowed for new possibilities for the cruise ship companies to frequent new and interesting routes. The climate around the poles is not only recognizable by the stunning views and landscape, but also by extreme cold, ice and strong winds, combined with an ever-changing weather that can hit without warning. LÄS MER