Sökning: "major incident"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden major incident.

 1. 1. TREDJE MAN I ARBETSOMRÅDE - En studie som undersöker problemet med obehöriga på arbetsplatser inom bygg och anläggningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Gustav Wegelius; [2019]
  Nyckelord :Unauthorized entry; work environment; safety; safe workplace; construction site; restricted area; trespassing.; Tredje man; arbetsmiljö; säkerhet; säker arbetsplats; byggarbetsplats; avstängning; anläggning; trafikarbete.;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen finns det problem med att personer kommer in på arbetsområdet där de kan komma till skada. Detta problem kallas problemet med tredje man på arbetsplats och byggföretagen jobbar idag på att hitta en lösning till detta. LÄS MER

 2. 2. En studie i automatiska brandlarmsystem hos Norrbottens läns sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Joakim Trane; [2019]
  Nyckelord :Brandlarm;

  Sammanfattning : Automatiska brandlarmsystem spelar ofta en central roll i byggnaders brandskydd. Systemen fyller en viktig funktion då de utformas för att detektera brand i ett tidigt skede och därefter aktivera nödvändiga åtgärder för att minimera konsekvenser av en brand. LÄS MER

 3. 3. Cyberepidemiologi : Hur kan utbrottsdetektion inom folkhälsa hjälpa IT-incidentsövervakning?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Richter; [2018]
  Nyckelord :cyber; cyber security; cyber intelligence; cyber surveillance; high reliability organisation; high reliability theory; public health; epidemiology; Folkhälsomyndigheten; CERT-SE; informationssäkerhet; folkhälsa; cybersäkerhet; cyber; cyberövervakning; it-incident;

  Sammanfattning : This study aims to shed light on what a comparison between cybersecurity intelligence and public health surveillance systems can yield in practical improvements. The issue at hand is best described by the amount of threats both systems must detect. LÄS MER

 4. 4. Fire Risk and Vulnerability in Urban Informal Settlements in Metro Manila

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Darlene Rini; [2018]
  Nyckelord :Urban fire risks; informal settlement fires; urban fire risk management; GIS; URDI; urban disasters; risk indexing; fire statistics; Metro Manila; Quezon City; Science General;

  Sammanfattning : Urban fires, particularly in informal settlements in rapidly urbanizing cities in the developing world, are an “everyday disaster” that oftentimes goes unnoticed or under-served in the face of disturbances of the more “lethal reputation”. These disturbances of normal existence are arguably the most debilitating to vulnerable communities and sustainable development, and yet get little attention in disaster literature or in practice. LÄS MER

 5. 5. Är du beredd när det smäller? : Utmaningar inom incidenthantering med fokus på IT-konsultbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maja Nyman; [2018]
  Nyckelord :Incident; information security incident management; IT-consultancy companies; GDPR.; Incident; GDPR; incidenthanteringsprocess; förbättringsmöjligheter;

  Sammanfattning : Information security incident management is important for organizations and its importance is increasing. Information security incidents are increasing both in number and in scope and in 2018 GDPR and the NIS-directive require organizations to report incidents to a supervision authority. LÄS MER