Sökning: "makar"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet makar.

 1. 1. Närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med cancer i livets slutskede i hemmet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fanny Mahne; Sofie Ohlsson Moberg; [2021]
  Nyckelord :Home Care; Caregivers; Adult; Children; Family; Family Relationships; Nuclear Family; Parent; Spouses; Relatives; Vital Events; Experiences; Palliative Care; Terminal Care; Hospice Care; Vård i hemmet; Vårdare; Vuxna barn; Familj;  Familjerelationer; Kärnfamilj; Föräldrar; Makar; Släktning; Livsavgörande händelser;  Experiences; Palliativ vård; Terminal vård; Hospicevård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år behöver 70 000–75 000 människor palliativ vård, varav de flesta har en cancersjukdom. Närstående har en viktig och central del i palliativ vård och kan påverka den drabbades mående innebär att lindra symtom och lidande där fokus inte ligger på att bota sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Framtidens statistikundervisning? : En studie om informella statistiska inferenser samt informella inferentiella resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Informell statistisk inferens; informella inferentiella resonemang; statistik; statistiskt tänkande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar delvis till att undersöka vilka positiva effekter som informella statistiska inferenser (ISI) samt informella inferentiella resonemang (IIR) kan tänkas ha på utvecklandet av elevers statistiska tänkande och delvis på hur ISI och IIR definieras och används inom forskning i statistikundervisning. Databaserna ERIC och Unisearch, samt en viss del manuell sökning, användes för att systematiskt välja ut de artiklar som används i rapporten. LÄS MER

 3. 3. Faderskapspresumtion - Har den spelat ut sin roll i ett modernt samhälle?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elinor Adcock Lindström; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; private law; familjerätt; faderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utreda om faderskapspresumtionen har spelat ut sin roll i ett modernt samhälle. Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod och inleder med att utreda rättsläget för att sedan presentera de alternativ som finns till nuvarande reglering. LÄS MER

 4. 4. Familjen, könet och arvet - en genusrättsvetenskaplig analys av föreställningar om familj och kön i den svenska arvsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; genusrättsvetenskap; familjeföreställningar; könsroller; genus; föräldraskap; kärnfamilj; heteronorm; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en person avlider aktualiseras frågor om arvsrätt. Den svenska arvsrätten har ur ett historiskt perspektiv varit starkt påverkad av föreställningar om kön och familjestrukturer. Arvsreglerna är i dag könsneutrala, vilket innebär att varken en arvlåtares eller en arvtagares kön spelar roll vid fördelningen av kvarlåtenskapen. LÄS MER

 5. 5. Sambo - mer än att sambo: En studie av sambobegreppet i offentligrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :offentligrätt; socialrätt; familjerätt; sambo; samboskap; bostadsbidrag; utmätning; parboendegarantin; välfärd; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the construction and boundaries of the legal definition of cohabitation as well as the relation’s consequences in public law decisions, examining housing allowance, distraint, and the right to cohabit in nursing homes. Cohabitation lacks the marital formalities, such as marriage and divorce, and is therefore inherently an informal relationship. LÄS MER