Sökning: "make"

Visar resultat 1 - 5 av 32045 uppsatser innehållade ordet make.

 1. 1. The Demographic Objection and the Limits of Competence

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Samuel Granholm; [2024-02-23]
  Nyckelord :Practical philosophy;

  Sammanfattning : Epistocrats argue that political power should be distributed according to competence. Under universal suffrage the electorate at any given election will be comprised of both competent and incompetent voters due to varying degrees of knowledge and rationality within the polity. LÄS MER

 2. 2. Lågkonjukturens påverkan inom byggföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Zekaj; [2024-02-13]
  Nyckelord :Recession; construction industry; organizational learning; strategies; reorganization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a better understanding of how medium-sized construction companies adapt and how they choose to reorganize their operations in relation to the recession. The study has as its theoretical starting point theories about organizational learning, the impact of the economy on construction companies and strategies for dealing with recessions. LÄS MER

 3. 3. Kontroll i fastighetsbranschen. En kvalitativ enfallsstudie om kvinnliga och manliga chefers upplevelser av kontroll på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lind; Julia Lindborg; [2024-02-13]
  Nyckelord :control; norms; surveillance; self-discipline; the gender system;

  Sammanfattning : This essay aims to examine managers experiences of control at the workplace within the property sector, and how these experiences differ between female and male managers. This study is a qualitative single case study that intends to offer a deeper understanding of a unique case and uses an abductive method approach. LÄS MER

 4. 4. Står du dig verkligen på havregrynsgröt? En systematisk översikt som undersöker energiintaget vid lunch efter havregrynsgröt till frukost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Bohman; Klara Broman; [2024-02-09]
  Nyckelord :Oats; breakfast; energy intake; Havre; frukost; energiintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med följande systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget av effekten på energiintaget vid lunch efter ett intag av havregrynsgröt till frukost jämfört med annan frukost. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus den 20 mars 2023. LÄS MER

 5. 5. Det är du att stå i regn hela tiden. Ett fenomenologiskt perspektiv på subjektet i Katarina Frostensons poesi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Arvid Bergström; [2024-02-06]
  Nyckelord :Poesi; Katarina Frostenson; Flodtid; Fenomenologi;

  Sammanfattning : This essay examines the speaking subject in Katarina Frostenson’s poetry through a phenomenological perspective. The study is focused on how the subject appears, the relation between the subject’s inner world and the outside world, and the relation between the speaking subject and language. LÄS MER