Sökning: "makeup"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet makeup.

 1. 1. “I crashed my car into a cement pole and cried all the way home but my eye makeup was still perfect” : A qualitative study of members’ sense of belonging within Sephora’s commodified community: Beauty Insider

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emma Ankarberg; [2019]
  Nyckelord :commodified communities; participatory culture; fan culture; consumer society; sense of belonging; online communities;

  Sammanfattning : This study seeks to understand ways in which members’ experience a sense of belonging within Sephora’s own commodified community: Beauty Insider. Three research questions are presented, the final one being of highest importance: in which way do members of Beauty Insider experience a sense of belonging? To be able to understand the members, previous research is presented where Muniz & O’Guinn’s (2001) study on Brand Communities is essential, as well as the study conducted by Dholakia et al. LÄS MER

 2. 2. The Ethical Colour : Exploring the intention-behaviour (I-B) gap among Generation Y women with relation to ethical makeup

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Iliana Minkova; Ana Isabel Castellanos Lozano; [2019]
  Nyckelord :Ethical consumerism; makeup; Intention-Behaviour gap; consumer behaviour;

  Sammanfattning : Background: Makeup has become the fastest‐growing beauty category in the last years, partly due to the effects of the digitalisation, and the growing importance conferred upon the digital image. Consumers are becoming increasingly aware of the business practices behind the goods they buy, and the impact of their purchases on the environment, and the human and animal welfare. LÄS MER

 3. 3. Mångfald genom inkluderande verksamhet : En nulägesanalys av Holmen Skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mia Hasselblatt Bylander; [2019]
  Nyckelord :Diversity; inclusiveness; equality; organization; organizational change; gender representation; forest industry; globalisation; Mångfald; inkluderande verksamhet; jämställdhet; organisation; organisationsförändring; könsfördelning; skogsbranschen; globalisering;

  Sammanfattning : Svenska företag står inför stora marknadsförändringar i takt med att modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället förändras. Ett sätt att arbeta med dessa förändringar är att öka mångfalden på arbetsplatsen genom inkluderande verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Bemålad och förgylld vimpel av siden. En fallstudie med fokus på praktisk metodutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Franzén; [2018-06-21]
  Nyckelord :painted silk; gilding; pennant; conservation; Lascaux 303 HV; adhesive support;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:13.... LÄS MER

 5. 5. The use of semiotics and pragmatics in printed advertisements : How consumers make sense of advertisements in relation to established theories

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Månsson; [2018]
  Nyckelord :Advertisement; Advertising; Printed Advertisements; Semiotics; Pragmatics; Swedish Women;

  Sammanfattning : This essay is a study which is intended to explore how a well-known makeup company, M.A.C., uses semiotics and pragmatics in their advertisements and how the consumer’s reaction corresponds with what is proposed in the theories. LÄS MER