Sökning: "makroekonomiska variabler"

Visar resultat 16 - 20 av 50 uppsatser innehållade orden makroekonomiska variabler.

 1. 16. Real estate as an investment alternative in an environment with low interest rates and inflation – A comparison between Japan and Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Roihjert; Viktor Åhlander; [2016]
  Nyckelord :Real estate; interest rate; inflation; GDP; Fastigheter; ränta; inflation; BNP;

  Sammanfattning : Today’s market situation for real estate and property developers in Sweden is very unique. It is characterized by low to negative interest rates and low to no inflation. However, many of the existing economic theories are based on positive interest rates and a positive inflation. LÄS MER

 2. 17. Är riskjusterad fondavkastning en funktion av fondförvaltarens bakgrund och egenskaper?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Max Hulth; Anton Höjding; [2015-02-06]
  Nyckelord :Aktiefond; fondförvaltares egenskaper; total risk; idiosynkratisk risk; avkastning; Sharpekvot; Treynorkvot och Jensens alpha;

  Sammanfattning : Avkastning och risk för en aktiefond styrs generellt av flera direkta och indirekta mekanismer, exempelvis relaterade till nationella makroekonomiska faktorer såsom ränteförändring och inflation. Utöver makroekonomiska faktorer finns indirekt mikroekonomisk påverkan, exempelvis relaterad till riskaversion, preferenser och irrationellt beteende hos individen. LÄS MER

 3. 18. Söktermsdata som ledande indikator för bostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Björn Axelius; [2015]
  Nyckelord :Google Trends; Forecast; Housing Prices; Google Trends; Prognos; Bostadspriser;

  Sammanfattning : Den här studien utvärderar potentialen i söktermsdata från Google som ledande indikator förpriser på bostadsmarknaden i Stockholm. Det prediktiva innehållet i söktermsdata frånGoogle Trends jämförs mot en mer klassisk prognosmodell byggd på makroekonomiskavariabler. LÄS MER

 4. 19. Aktiemarknaden och makroekonomiska variabler : en studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louise Ernberg; Sofia Beckman; [2015]
  Nyckelord :Aktiemarknaden; Branschindex; Fundamentalanalys; Gordons Formel; Regressionsanalys; Stockholmsbörsen; Makroekonomiska variabler.;

  Sammanfattning : Aktiekursen påverkas av en rad olika faktorer, allt från spekulationer- till nationella och internationella händelser. Många tidigare studier har genomförts för att undersöka i vilken utsträckning olika centrala makroekonomiska variabler påverkar aktiekursen, de flesta i USA och Asien. LÄS MER

 5. 20. Demand Deposits : Valuation and Interest Rate Risk Management

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Yang Lu; Kevin Visvanathar; [2015]
  Nyckelord :demand deposits; interest rate risk; market interest rate; stochastic simulation; avistakonton; ranterisk; marknadsranta; stokastisk simulering; nuvarde; replikerande;

  Sammanfattning : In the aftermath of the financial crisis of 2008, regulatory authorities have implemented stricter policies to ensure more prudent risk management practices among banks. Despite the growing importance of demand deposits for banks, no policies for how to adequately account for the inherent interest rate risk have been introduced. LÄS MER