Sökning: "makroplast"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet makroplast.

 1. 1. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 2. 2. Mikroplasters spridning längs den svenska västkusten - En studie om koncentration och distribution av mikroplaster i marina sediment

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :My Björk; Linn Månsson; [2014]
  Nyckelord :Mikroplast; Sediment; Fragmentering; Microplastics; Salinitet;

  Sammanfattning : På senare år har ett nytt forskningsområde kring mikroskopiska plastfragment i marin miljö, kallat mikroplaster, vuxit fram. Mikroplaster härstammar från antropogena källor som avloppsreningsverk och vid fragmentering av makroplast. LÄS MER