Sökning: "makrostruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet makrostruktur.

 1. 1. Hur organiseras det oförutsägbara? : En kvalitativ studie om att hantera det plötsliga i jourverksamheter

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Martin Övelius; [2018]
  Nyckelord :Unpredictability; organisation; emergency; security; insurance; assistance; guarding; Oförutsägbarhet; organisation; larmcentral; säkerhet; försäkring; assistansbolag; vaktbolag;

  Sammanfattning : Ett samhälle kan sägas bestå av dels ovissa, oförutsägbara och oberäkneliga respektive planerade, beräknade och förutsägbara händelser. I denna studie undersöks hur detta som vi inte vet något om, såsom plötsliga och oförväntade händelser, organiseras socialt. LÄS MER

 2. 2. Idrottsdeltagande i sex länder: Vilken roll spelar ekonomiskt välstånd och socioekonomisk jämlikhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Pröckl; [2017]
  Nyckelord :välfärdsstaten; postmaterialistiska värderingar; makrostruktur; inkomstfördelning; idrottsdeltagande;

  Sammanfattning : Studien handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv, titta på skillnader i idrottsdeltagande mellan tre tvillingpar av länder, dels på aggregerad nivå och dels på skillnader i idrottsdeltagande mellan olika sociala grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Grundtanken är att i mer jämlika och ekonomisk utvecklade länder borde idrottsdeltagandet vara högre och skillnader mellan olika grupper borde vara mindre jämfört med ojämlika och mindre rika länder. LÄS MER

 3. 3. Personligt berättande och återberättande av saga hos 7;0–8;11 åriga svensktalande barn : En jämförelse med engelsktalande barn på Irland

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin;

  Författare :Hampus Forsell; Marcus Björsand; [2016]
  Nyckelord :Narrative elicitation; personal narrative generation; fictional narrative retell; children; language; micro-structure; macro-structure; SALT.; Narrativ elicitering; personligt berättande; återberättande av saga; barn; språk; mikrostruktur; makrostruktur; SALT.;

  Sammanfattning : A common way to examine children's language production is to analyze their narrative ability, which has been observed in several studies in various languages. The present study aims to analyze Swedish children's stories at microstructural level (grammatical and utterance level) and macrostructural level (discourse level) and examine how these results differ between two narrative elicitation methods. LÄS MER

 4. 4. Nytt material i kontaktröret vid MAG-svetsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Tom Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Svetsning; MIG; MAG; MIG MAG; svetsmetallurgi; hårdhet; mikrostruktur; makrostruktur; kontaktrör; svetsteknologi; val av material; koppar; stål; oförstörande provning.;

  Sammanfattning : Svetsning är idag den mest använda sammanfogningsmetoden för metaller, och pågrund av metodens relativt enkla utförande och höga produktivitet är MIG/MAG-svetsning idag den mest använda svetsmetoden industriellt i hela världen. En viktig del av svetsutrustningen till MIG/MAG är svetspistolen. LÄS MER

 5. 5. Alternativ till perfluorerade impregneringar : Nya och hållbara materialkombinationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Larsson; Louise Benjaminsson; [2016]
  Nyckelord :Vattenavvisning; Hydrofobicitet; Skalplagg; Friluftsplagg; Mikrostruktur; Makrostruktur; Dendrimerer; Paraffinvax; Högfluorerade ämnen;

  Sammanfattning : Kläder som är avsedda för friluftsaktiviteter bör vara vattenavvisande. För att plaggen ska erhålla vattenavvisande egenskaper krävs att textilen är impregnerad med en vattenavvisande kemikalie. Kemikalierna som används för detta idag är ofta baserade på högfluorerade ämnen, så kallade fluorkarboner. LÄS MER