Sökning: "makt historia"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden makt historia.

 1. 1. Maktstrukturer och sociala fält i förhistorisk och tidighistorisk tid på Påskön : En studie av symboliskt kapital, fält och habitus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Dan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Easter Island; rulers; power; organizational forms; ceremonies; rituals; Påskön; härskare; makt organisationsformer; ceremonier; ritualer;

  Sammanfattning : The thesis illustrates the emergence and development of the types of symbolic capital, networks and fields used by the rulers of Easter Island in their exercise of power, and what possible consequences they may have for their habitus. There is no concrete conclusion, but it is possible to see reasonable course of events, where the archaeological finds form the milestones, and it is possible to trace the formation and expansion of a field, created from material assets, inventions, social thoughts and actions. LÄS MER

 2. 2. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 3. 3. I huvudet på musikrörelsen: Hur musikrörelsen förmedlade sin verklighet via tidskriften Musikens makt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Axel Hansson; [2020]
  Nyckelord :Musikens makt; musikrörelsen; progg; musik; politik; makt; diskurs; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Makan med makten - Kvinnligt ledarskap och maktutövande i europeiska stater under tidigmodern tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Elsa Crona; [2020]
  Nyckelord :Dynastier; äktenskap; statsbildning; transnationalism; kulturell transfer; kvinnlig makt; politisk kultur; genus; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prefekten Orestes : En maktanalys av skildringen av Praefectus Augustalis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jakob Björkegren; [2020]
  Nyckelord :Orestes; prefect; power; Hypatia; Cyril; Socrates; John of Nikiu; Damascius; Egypt; Alexandria; Praefectus Augustalis; Makt; Kyrillos; Sokrates; Johannes av Nikiu; Damaskios;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and analyse how the Alexandrian prefect Orestes of late antiquity and his management of the events of 414-415 were depicted in the ancient sources: Socrates Scholasticus, John of Nikiu and Damascius. By applying S. LÄS MER