Sökning: "makt idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden makt idrott.

 1. 1. Kvinnlig Gymnastikförening Sverige 1911-12 : Demokratiskola eller fåtalsvälde? Om idealisering av föreningens roll i demokratiseringsprocessen i relation till kvinnorörelse och idrottsrörelse

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Elisa Bastiani; [2019]
  Nyckelord :Idrott; demokrati; förening; kvinnokamp; jämlikhet;

  Sammanfattning : Kvinnlig Gymnastikförening Sverige var aktiv åren 1911-12 med syfte att genomföra en uppvisning under Olympiska Spelen i stckholm 1912. Det kunde bli ett tillfälle för de inblandade kvinnorna att utöva demokrati och bevisa kunskaper i självständig organiseringsförmåga. LÄS MER

 2. 2. "No more fucks to give" - En kvalitativ kritisk diskursanalys av Svenska Fotbollförbundets offentliga uttalanden efter två uppmärksammade händelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Mörk Johansson; Frida Lübeck; [2019]
  Nyckelord :företagsanseende; dagordningsteorin; genus; idrott; makt; kritisk diskursanalys corporate reputation; agenda-setting; gender; sport; power; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research about equality between men and women within Swedish football is missing a critical perspective of how language reproduces power differences and creates a certain reality. This study aims to identify the discursive practices used by the Swedish Football Association in order to maintain unequal power relations between men and women, as well as contribute to an understanding of how language can reproduce a constructed reality. LÄS MER

 3. 3. Queerpedagogik som normkritiskt verktyg i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oliver Melin; [2019]
  Nyckelord :queerteorin; heteronormativitet; idrott och hälsa; normkritiskt förhållningssätt; lärare; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka pedagogiska metoder verksamma idrottslärare använder sig utav för att integrera normkritiskt förhållningssätt i sin idrott och hälsa-undervisning. Fortsättningsvis är syftet ävem att granska den grad av medvetenhet respondenterna har om samt upplevelser av heteronormativitet, och hur de kan bearbetas och hanteras med hjälp av queerteorin. LÄS MER

 4. 4. "Idrott åt alla" men anläggningar åt vissa : En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Jestin; [2018]
  Nyckelord :Idrottspolitik; idrottsvetenskap; kommunalpolitik; kommunal idrottspolitik; kommunidrott; idrottsanläggningar; idrottsarenor; kommunalskatt;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar utforska hur de nationella riktlinjerna för idrottspolitiken influerar svenska kommunfullmäktiges resonerande i beslutstagandet vid byggandet av nya idrottsanläggningar. Den svenska idrottspolitiken specificeras i en proposition (Prop 2008/09:126) från regeringen, godkändes av riksdagen 2009, tillsammans med Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill. LÄS MER

 5. 5. "Kom igen nu, Rebecca!" : En innehållsanalys om genus inom idrott med fokus på Discoverys bevakning av Olympiska spelens ishockey 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Asp; Måns Karlsson Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Genus; Olympics; Gender roles; Genus in sports; Genus; Genussystem; Genusslentrian; Genus inom idrotten; OS 2018; Pyeongchang;

  Sammanfattning : I World Economic Forums årliga världsranking återfanns Sverige på plats nummer fem i jämställdhetsfrågan. Detta tydliggör samt legitimerar att Sverige är ett land som onekligen prioriterar frågan väldigt högt. LÄS MER