Sökning: "makt och våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden makt och våld i nära relationer.

 1. 1. Mekanismerna bakom en mans våld : En fallstudie av mordet på en ung kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Bettina Lind; Sofia Östlund; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; mord; kontroll; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka förstå en mans dödliga våld mot en kvinna för att öka kunskapen kring mekanismerna bakom mäns dödliga våld mot kvinnor och på sätt kunna förhindra våld. I denna kvalitativa fallstudie användes tematisk analys med en deduktiv ansats där teorier kring strukturella-, terapeutiska- samt socialpsykologiska perspektiv användes i samspel med tidigare forskning om reaktiv- och proaktiv aggression samt utåtagerande våldsmönster. LÄS MER

 2. 2. “Har samtyckeslagen verkligen skapat förändring?” : En kvantitativ och kvalitativ studie om kvinnors attityder och kunskaper kring samtyckeslagen kopplat till mäns sexuella våld mot kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Hollomey Moser; Elvira Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Samtyckeslagen; attityder; genus; normer; makt; mäns sexuella våld mot kvinnor; socialt arbete; jämställdhet; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : July 1, 2018 wasthe sexual consent law introduced with the aim of giving consent in the event of a consensus for all individuals. Today, women are characterized as being vulnerable to men's sexual violence, where men are overrepresented in the suspicions of sexual offences in sweden. LÄS MER

 3. 3. Vägen tillbaka till trygghet : En kvalitativ studie om svenska kvinnojourers arbete med att stärka och integrera våldsdrabbade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Lassagård; Gabriella Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i sociologi bygger på en kvalitativ studie som presenterar ett resultat från åtta intervjuer som genomförts med anställda på jourer inom organisationen Unizon.  Syftet är att belysa det arbete som kvinnojourer i Sverige gör för stödsökande människor, särskilt kvinnor, som drabbats av våld i en nära relation. LÄS MER

 4. 4. Från noll till att öppna Pandoras ask

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Martinsen; Hedda Vitestam; [2019]
  Nyckelord :Barnahus; Barn som brottsoffer; Våld i nära relationer; Barnförhör; Socialsekreterare; Childrens Advocacy Center; Domestic violence; Social worker; Barnutredning; Samverkan; Makt; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Barnahus (Children’s Advocacy Center) is a collaboration between authorities, created to increase the quality of crime investigations while promoting the child’s best interest and health. Due to the complexity of detecting domestic violence, it is difficult to investigate and conduct interrogations of children in a legally secure manner whilst avoiding secondary traumatization. LÄS MER

 5. 5. Ingen ekonomi, inget boende, Hur skulle jag kunna lämna honom?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Zinwotouh Nkwemeh; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; Ekonomi; Boende; Domestic violence; financial support; Housing support; Domestic violence against women;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt socialt problem i Sverige som ibland leder till dödliga konsekvenser och andra sociala konsekvenser för de utsatta. Forskning bevisa att två sociala konsekvenser av våld mot kvinnor i nära relationer är fattigdom och hemlöshet. LÄS MER