Sökning: "maktbalans"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet maktbalans.

 1. 1. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 2. 2. BRI:s dödsfälla - Hotet mot Politisk och Ekonomisk Självständighet i Kenya och Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Edler; [2024]
  Nyckelord :Chinese Belt and Road Initiative; BRI; Kenya; Sri Lanka; politisk suveränitet; ekonomiska maktbalans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the economic and political impact of China's Belt and Road Initiative on Sri Lanka and Kenya with the intention of discussing its implications for the states’ independence and political sovereignty. By applying a realistic international political economy (IPE) with particular emphasis on Robert Gilpin's approach within realist IPE, the study considers connections between economic growth, political sovereignty and strategic engagement within the international arena. LÄS MER

 3. 3. Den Svenska Vapenexporten utifrån Realismens Perspektiv : En fallstudie av den svenska vapenexporten till Saudiarabien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alsaleem Shaiar-Ziwa; [2024]
  Nyckelord :Vapenexport; Sverige; Saudiarabien; Realism; Internationell Anarkism; Självintresse och national intresse; Maktbalans; Säkerhetspolitik; Internationella relationer;

  Sammanfattning : The Swedish arms export has been criticized and heavily covered by the media for many years. The criticism that has often been highlighted concerns an outrage that Sweden exports weapons to autocratic countries. The Swedish arms export has been developing through the years which has led to Sweden being one of the largest arms exports in the world. LÄS MER

 4. 4. Den ryska militära inblandningen i Syrien : ”En kvalitativ fallstudie med inriktning på realism och socialkonstruktivism”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nawaf Mustafa; [2024]
  Nyckelord :Ryssland; Syrien; inbördeskrig; konflikt; realism; socialkonstruktivism; egenintresse; maktbalans; säkerhet; normer; identiteter; vapenförsäljning; terrorism; allianser.;

  Sammanfattning : The aim of this research paper was to examine and understand how Russia contributed to be exacerbating the situation in Syria, leading it from peaceful protests demanding freedom, justice, and a better social and economic life, to a devastating civil war that took and displaced the lives of millions around the world. It seeks to answer why Russia chose to militarily engage in the conflict that began on March 15, 2011. LÄS MER

 5. 5. Yrkespedagogiska dilemman - Fritidshemmets lokaler och pedagogiken i verkligheten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Tång; Maja Winqvist; [2023-12-07]
  Nyckelord :Skolan; fritidshem; ändamålsenliga lokaler; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : I detta examensarbete vill vi undersöka vilken betydelse lokalernas utformning får för den pedagogiska verksamheten i fritidshem. I arbetet lyfts hur lärare upplever fritidshemmets lokaler i relation till den undervisning som bedrivs samt vilka fördelar eller begränsningar de upplever lokalmässigt. LÄS MER