Sökning: "maktpositioner i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden maktpositioner i förskolan.

 1. 1. ”Varje individ i en grupp är en pusselbit" : en diskursanalys av förskollärares syn på inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Cornelia Miftari; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Frågeställningarna i studien lyder på vilket sätt beskriver förskollärare sina föreställningar om inkludering? och på vilket sätt beskriver förskollärare inkludering utifrån ett praktiskt görande i förskolan? Studien är baserad på en Foucaltinspirerad diskursteori där regelsystem och makt är centrala utgångspunkter och i vilken kunskap legitimeras eller illegitimeras utifrån dessa maktpositioner och regelsystem. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande och delaktighet i estetiska aktiviteter : En intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Daniela Caldenus; Jihan Sendi; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Diskursanalys; Estetiska aktiviteter; Inflytande; Kommunikation; Makt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka barns rätt till delaktighet och inflytande i undervisning inom och med estetiska uttrycksformer i förskolan. Till de estetiska uttrycksformerna räknas i arbetet, med stöd i läroplanen (Skolverket, 2018) bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. LÄS MER

 3. 3. Stör inte, lek pågår! : En studie om hur maktpositioner synliggörs ur ett pedagogiskt syn och förhållningssätt kring den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Louise Larsson; Linus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fri lek; makt; pedagoger; styrtekniker; utevistelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Lek är centralt inom förskoleverksamhet och har beforskats en hel del. Fri lek är också centralt men är inte lika välbeforskat. LÄS MER

 4. 4. Den vägledande måltiden i förskolan : En studie om pedagogers maktutövning, ​fostran och vägledning av barn​ under måltidssituationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Sandvold; Elin Åsén; [2019]
  Nyckelord :​Fostran; makt; vägledning; vänlig maktutövning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur pedagoger praktiserar fostran av barn i förskolan trots  att begreppet fostran inte används i läroplanen som skall fungera som ledstjärna för pedagogers arbete i verksamheten. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur fostran och vägledning praktiseras under måltidssituationer i förskolan. LÄS MER

 5. 5. …så då bestämmer jag! : Lekens makt, positioner och genus i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frida Bergman; [2016]
  Nyckelord :Lek; Makt; Positioner; Genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överallt i vår omgivning möts vi av makt av olika slag. Människor både tar och ger makt och fördelar den mellan sig. Redan i tidig ålder utövar barn makt och förhåller sig till genus. Både makt och genus är intressanta ämnen att undersöka i förskolan. LÄS MER