Sökning: "maktrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet maktrelation.

 1. 1. Barnavården år 1900-1940: Ett offentligt uppdrag eller privat angelägenhet? : En lokalstudie över barnavårdsnämnden i Karlstad stad och Karlstad landsförsamling genom ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Melissa Quach; [2019]
  Nyckelord :barnavård; karlstad stad; karlstad landsförsamling; makt;

  Sammanfattning : The following essay is conducted both from a local perspective in Sweden. The source material used have been analyzed through a power-theory drawn by professor Raymond Angelo Belliotti who has a Ph.D in philosophy. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En undersökande studie om förskollärares arbetssätt kring barns delaktighet och inflytande i projektarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Catherine Nanono; Juanita Klingberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; children s influence; children s participation; preschool teachers; power relationship in preschool; förskola; barns inflytande; barns delaktighet; förskollärare; maktrelation i förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers provide young children with the option to participate and influence in project work at preschool. To narrow the scope, we have focused on two main questions in this study. LÄS MER

 3. 3. Begränsad rätt till nödvärn? - Brottsoffrets begränsade rätt till nödvärn vid våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Thörnqvist; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Nödvärn; Våld i nära relationer; Kvinnofridskränkning; Fridskränkning; våld i samkönade relationer.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic violence has been a major social problem for many years. In 2018, 22 women and 4 men were killed in Sweden by their previous or present partner. Violence occurs in all types of relationships and follows the same pattern regardless of the parties' sexuality or inherent power dynamics. LÄS MER

 4. 4. En maktrelation ifrågasätta : En kritisk diskursanalys av Sametingets myndighetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Arnoldsson; Katja Possner; [2018]
  Nyckelord :discourse; critical discours analysis; sámi; administrative authority communication; representation theory; postcolonial theory; diskurs; kritisk diskursanalys; myndighetskommunikation; samer; Sametinget; representationsteori; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. LÄS MER

 5. 5. En värld av möten – En tågvärds berättelse. Maktuttryck i möten med dysfunktionella resenärer och strategier för att hantera dessa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emelie Bäckström; Désirée Andersson; [2018]
  Nyckelord :Servicemöte; tågvärd; makt; dysfunktionellt kundbeteende; asymmetrisk servicerelation; maktrelation; strategier; serviceroll; yrkesroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER