Sökning: "maktskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet maktskillnader.

 1. 1. Vårdpersonalens attityder till personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Karlsson; Matilda Raudasoja; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; experience; attitudes; stigmatization; self-stigmatization; Psykisk sjukdom; upplevelse; attityder; stigmatisering; självstigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem. Attityder och upplevelse av stigmatisering inom hälso- och sjukvården kan påverka relationen i vårdmötet både positivt och negativt. För personer med psykisk ohälsa kan detta vara av särskilt betydelse. LÄS MER

 2. 2. "Vi och dem" : En studie om vad "vi och dem"- känslan innebär och dess påverkan på organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Clara Johansson; Matilda Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grupper inom organisationer är ett känt fenomen som kan utgöra olika problem inom en organisation. Ett företag som vi har haft kontakt med tidigare har identifierat att det inom organisationen finns en problematik kring “vi och dem”. Detta företag identifierar sig som en matrisorganisation. LÄS MER

 3. 3. "No more fucks to give" - En kvalitativ kritisk diskursanalys av Svenska Fotbollförbundets offentliga uttalanden efter två uppmärksammade händelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Mörk Johansson; Frida Lübeck; [2019]
  Nyckelord :företagsanseende; dagordningsteorin; genus; idrott; makt; kritisk diskursanalys corporate reputation; agenda-setting; gender; sport; power; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research about equality between men and women within Swedish football is missing a critical perspective of how language reproduces power differences and creates a certain reality. This study aims to identify the discursive practices used by the Swedish Football Association in order to maintain unequal power relations between men and women, as well as contribute to an understanding of how language can reproduce a constructed reality. LÄS MER

 4. 4. "The White Influencer's Burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Sandberg; [2019]
  Nyckelord :influerare; Instagram; humanitärt arbete; bilder på barn; de Andra; representation; stereotyper; postkolonial teori; White Savior Comple; Social Sciences;

  Sammanfattning : På sociala medier tar människor sig friheter när det gäller användningen av bilder på barn, och det framförallt inom humanitära organisationer och företag. Bilden på barnet, används som ett politiskt verktyg för förändring och som en empatiförhöjare för att få målgrupper att agera. LÄS MER

 5. 5. Leker (o)lika bäst? : En kvalitativ studie om uppfattningar av hur mångfald påverkar förutsättningar för lärande i arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Mohammadzadeh Ardebili; [2018]
  Nyckelord :Diversity; informal learning; working group; groupthink; teamthink; Mångfald; informellt lärande; arbetsgrupp; groupthink; teamthink;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka huruvida yrkesverksamma upplever att mångfald påverkar förutsättningar för lärande inom arbetsgrupper. Syftet har operationaliserats i forskningsfrågan “Hur upplevs mångfald påverka förutsättningar för lärande i arbetsgrupper?” samt dess två underfrågor “på vilka sätt upplevs mångfald vara en förutsättning för lärande i arbetsgrupper?” och “på vilka sätt upplevs mångfald vara ett hinder för lärande i arbetsgrupper?”. LÄS MER