Sökning: "maktstrukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet maktstrukturer.

 1. 1. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 2. 2. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER

 3. 3. ”Om vi belönades, var det för att vi var trofasta anhängare”. : En kvalitativ innehållsanalys om en sluten nyreligiös rörelse från ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erika Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Makt; Familjen; sekt; ledarskap; maktstrukturer; maktutövande; Foucault; nyreligiösa rörelser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats identifierar och studerar maktstrukturer och maktutövande i ettnyreligiöst samfund som betraktas innehålla sekteristiska drag. Samfundet som kommeratt tillämpas i uppsatsen är det omdiskuterade samfundet Familjen, tidigare benämndsom Guds barn. LÄS MER

 4. 4. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 5. 5. Facebook, Ukraina och Ryssland : framing i nyhetsrapporteringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hugo Granstedt Hillve; Cecilia Malmberg; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven som en del av Medie och Kommunikationsvetenskap fortsättningskurs (MKVA22) vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Uppsatsens författare är Hugo Granstedt Hillve och Cecilia Malmberg. LÄS MER