Sökning: "male female speech"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden male female speech.

 1. 1. Speech is silver and silence is golden? : An investigating study regarding a group of Swedish eighth-grade students´ perceived foreign language speaking anxiety.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Löfvenius; [2020]
  Nyckelord :foreign language speaking anxiety; perceived anxiety; anxiety level;

  Sammanfattning : This investigating and comparative study aimed to demonstrate the perceived foreign language speaking anxiety among a specific group of eight-grade compulsory school students, attending an International English school in the south of Sweden. The study also aimed to explore the potential relationship between the students´ perceived foreign language speaking anxiety and the students´ gender. LÄS MER

 2. 2. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 3. 3. Röstbehandling med LSVT LOUD för personer med cerebral pares och dysartri

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Fanny Boussard; Natali Bethoon; [2020]
  Nyckelord :röstbehandling; LSVT LOUD; dysartri; cerebral pares;

  Sammanfattning : Approximately 50 % of all people with cerebral palsy (CP) have some form of speech or language disorder. Many of these have dysarthria, a neurological disorder that causes an impaired ability to articulate and effects respiration and phonation. LÄS MER

 4. 4. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 5. 5. Vältrimmade herrar och mjuka kvinnokroppar : En hårresande undersökning om reklamernas värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Madicken Hammarquist; [2020]
  Nyckelord :Kön; normer; genus; kvinnligt; manligt; jämställdhet;

  Sammanfattning : In today's society, we are reached by media from several platforms and in many cases the media acts as mediators of gender norms. Although, the same product is sold, the design of the advertisements often differs depending on whether the target group is women or men. LÄS MER