Sökning: "male medical students"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden male medical students.

 1. 1. The Conception of Responsibility : Experiences of and Reflections on Male Contraceptive Responsibility in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2019]
  Nyckelord :contraception; male medical students; male Intern Physicians; male contraceptives; reproduction; responsibility; gender;

  Sammanfattning : This essay examines male contraceptive responsibility in theory and practice, within the framework of experiences of existing contraceptives, as well as views on new contraceptives for men that are being researched.    In today’s Sweden, contraception is largely a female area. LÄS MER

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Wlosinska; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Sammanfattning : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. LÄS MER

 3. 3. Determination of thyroid volume by ultrasound

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Thu Nguyen Thi; [2016]
  Nyckelord :thyroid volume; ultrasound; transducer; radiographer;

  Sammanfattning : Background:Ultrasound is safe and painless, produces pictures of the inside of the body using sound waves (not use ionizing radiation), thus there is no radiation exposure to the patient. The thyroid gland is among the most commonly imaged glands using ultrasound due to the limitation of clinical examination. LÄS MER

 4. 4. Knowledge of Human Papilloma Virus, Cervical Cancer and Cytological Screening and Attitudes towards and Practices of Screening among Undergraduate students at Rajarata University, Sri Lanka : A cross-sectional study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Josefine Östh; [2015]
  Nyckelord :Knowledge Attitudes Practices; Human Papilloma Virus; Cervical cancer; Cytological screening; Sri Lanka;

  Sammanfattning : AimThe burden of cervical cancer in Sri Lanka is high and research is limited. The objective was to describe the knowledge of Human Papilloma Virus (HPV), cervical cancer and its cytological screening, as well as worry of HPV and attitudes towards and practices of screening among undergraduate students at Rajarata University of Sri Lanka, Mihintale. LÄS MER

 5. 5. Knowledge about hepatitis B virus infection and attitudes towards hepatitis B virus vaccination among Vietnamese university students in Ho Chi Minh City : – A quantitative study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Dahlström; Ellinor Funegård Viberg; [2013]
  Nyckelord :Hepatitis B; knowledge; attitudes; adolescents; Vietnam; Hepatit B; kunskap; attityd; ungdomar; Vietnam;

  Sammanfattning : Introduktion: Hepatit B är ett virus med hög smittsamhet som är orsak till den vanligaste leversjukdomen globalt. I Vietnam är prevalensen av hepatit B hög.Syfte: Att undersöka vietnamesiska universitetsstudenters kunskap om hepatit B och attityder till hepatit B vaccination, samt att undersöka om det fanns någon skillnad mellan könen. LÄS MER