Sökning: "male nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden male nurse.

 1. 1. Den preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Berglund; Kristian Hermander; [2019-06-20]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; risk; riskbedömning; riktlinjer; fortbildning; optimering; patientsäkerhet; erfarenhet; advocacy; kvantitativ; enkät;

  Sammanfattning : Background: During a preoperative assessment information about the patients health, physicalstatus and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors beforeanesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperativecomplications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperativeoptimization of the patient. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Kristina Fält; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Female; Treatment; Health personnel; Experiences; Våld i nära relation; Kvinnor; Bemötande; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som förekommer mellan individer i nära relation till varandra. Det är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad hälsa för de utsatta. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Ahlin; [2019]
  Nyckelord :health; registered nurse; safety; sexual harassment; work environment; arbetsmiljö; hälsa; sexuellt ofredande; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sin professionella roll är sjuksköterskan en vårdare med högre utbildning. Sjuksköterskor arbetar nära andra individer i sitt arbete; andra yrkeskategorier såväl som patienter, anhöriga och allmänhet. Sjuksköterskan är en individ med sin egen integritet och hälsa samt har behov av trygghet på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jakobsson; Magdalena Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miscarriage; Experience; Suffering; Grief; Support; Nurse; Acknowledgement; Missfall; Upplevelse; Lidande; Sorg; Stöd; Sjuksköterska; Bekräftelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditeter som avslutas innan vecka 22 definieras som missfall och drabbar cirka en tredjedel. Tecken på missfall yttrar sig genom blödning och/eller smärta. I mötet med dessa patienter är det sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 5. 5. Den maskulina sjuksköterskan : Diskursiv konstruktion av maskulinitet i relation till ett feminint fält

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :My Hedström; [2019]
  Nyckelord :Masculinity; Manliness; Gender; Sex; Nurse; Female dominated field; Political discourse; Maskulinitet; Manlighet; Genus; Kön; Sjuksköterska; Kvinnodominerat; Politisk diskursteori;

  Sammanfattning : This undergraduate thesis is written for an ethnological standpoint with the purpose of studying how concepts of masculinity is discursively constructed in relation to the women dominated work field of nursing. This is done by analysing the material gained from six interviews with male and female nurses with the poststructuralist theory of political discourse by the theorist Laclau and Mouffe. LÄS MER