Sökning: "male nurse"

Visar resultat 16 - 20 av 69 uppsatser innehållade orden male nurse.

 1. 16. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av självmordsriskbedömning i det vardagliga arbetet inom psykiatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Carl Kjellberg; Indira Peci; [2017]
  Nyckelord :Patient; psychiatric nurse; qualitative content analysis; suicide; suicide risk assessment;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to illuminate psychiatric nurses' experiences of suicide assessment in their daily work of a psychiatric inpatient ward. Background: The majority of all suicides are committed by people with some kind of psychiatric diagnosis and suicides within psychiatric hospital departments are increasing. LÄS MER

 2. 17. Intim omvårdnad av kvinnliga patienter : Manliga sjuksköterskors upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ergin Esati; Wolff Oliwer; [2017]
  Nyckelord :Female patients; Gender; Intimate Care; Male nurse; Touch; Beröring; Genus; Intim omvårdnad; Kvinnliga patienter; Manlig sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sannolikheten att manliga sjuksköterskor väljer att avsluta sin yrkeskarriär är fyra gånger större än för kvinnliga sjuksköterskor – en anledning kan vara svårigheterna att utföra intim omvårdnad på kvinnliga patienter. Syftet med studien var att belysa manliga sjuksköterskors upplevelser av intim omvårdnad på kvinnliga patienter samt vilka strategier som användes i omvårdnadssituationerna. LÄS MER

 3. 18. Ska du inte bli läkare istället? : En intervjustudie med manliga sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Joel Ensjö; Jenny Sundblad; [2017]
  Nyckelord :genus; kvalitativ studie; manliga sjuksköterskestudenter; sjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1950-talet har sjuksköterskeutbildningen i Sverige varit öppen för båda könen, men män utgör fortfarande en minoritet bland studenterna. Av de antagna sjuksköterskestudenterna utgör män färre än 15 procent i Sverige. LÄS MER

 4. 19. Balinese nurse's experience of patient death : Viewed in the light of their cultural background

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Claudia Kegel; [2016]
  Nyckelord :Death; Bali; Culture; Nursing; Experiences; Bali-Hinduism; Död; Bali; Kultur; Vårdvetenskap; Upplevelser; Bali-Hinduism;

  Sammanfattning : Background: Nursing is a profession in which one will face death in different circumstances,and how the nurse will be affected by the death of their patient may vary with the nurses’ cultural and religious background. Bali-Hinduism is the most practised religion on Bali in Indonesia, permeating the inhabitants’ day-to-day life. LÄS MER

 5. 20. Upplevelsen av livskvalitet hos män med prostatacancer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Natanael Larsson; Fredrik Lidén; [2016]
  Nyckelord :Prostate cancer; quality of life; men; adaptation; Prostatacancer; livskvalitet; män; anpassning;

  Sammanfattning : Upplevelsen av livskvalitet hos män med prostatacancer – en litteraturstudie                                        AbstraktBakgrund: Prostatacancer är den vanligast förekommande cancerformen bland män i Sverige. Många män lever med biverkningar efter behandlingen, vilket kan påverka deras liv negativt och hur de upplever sin livskvalitet. LÄS MER