Sökning: "male same-sex"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden male same-sex.

 1. 1. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Wallin; [2019]
  Nyckelord :hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. LÄS MER

 2. 2. Behind Closed Doors. A Study on Swedish Authorities' Perceptions on Gender of Offenders and Victims of Intimate Partner Violence

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Puur; [2019]
  Nyckelord :Perceptions; IPV; Gender; Police; Social Services;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is a global issue that occur in both opposite and same-sex relationships, with both male and female offenders, but also with male and female victims. The police and social services are the two main authorities in Sweden to evaluate the situation of intimate partner violence, identify the offender, examine the probability of future violence, and to provide victim support. LÄS MER

 3. 3. Is the feeling mutual? : The effect of same-sex teachers: Disentangling teacher bias from role model effects

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Malin Backman; [2019]
  Nyckelord :Teacher effects; Gender equality; Teacher bias; Role model effects;

  Sammanfattning : This paper studies the effect of same-sex teachers on students attending Economics A at Uppsala University from 2013 to 2018. Having a female teacher has no significant effect on female students’ exam performance but a significant and positive effect on the likelihood of attending the subsequent course in Economics. LÄS MER

 4. 4. Same sex couple discrimination: A field experiment in the Portuguese housing market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Filipe Manuel Rodrigues Gouveia; [2019]
  Nyckelord :Same Sex Couples; Discrimination; Portugal; Field Experiment; LGBT; Business and Economics;

  Sammanfattning : Discriminatory behavior on the basis of sexual orientation challenges the economic problem, as it causes inequal access to the job and housing markets. In this study, I measure and analyze discriminatory behavior against same sex couples through a field experiment in the Portuguese housing rental market. LÄS MER

 5. 5. Bögarnas kamp! : En studie om manlig homosexualitet och identitetspolitik i svensk homopress 1971–1986

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jesper Johansson; [2019]
  Nyckelord :Gay men; Homosexuality; Gay Press; Gay magazine; Bögar; Homosexualitet; Homopress; Sexualitetshistoria; Revolt; ;

  Sammanfattning : Gay Power! A Study of Male Homosexuality and Identity Politics in the Swedish GayPress 1971–1986 In this essay, the author examines the sexual policy ideas behind the Swedish gaymagazine Revolt in order to describe one aspect of the history of ideas about male homosexuality in Sweden. In particular, the study emphasize the social and cultural creation of meaning, as well as constructions of a homosexual male subject. LÄS MER