Sökning: "male-dominated industries"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden male-dominated industries.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Maskulint kontra feminint ledarskap : Beskriver manliga ledare i kvinnodominerade branscher sin ledarstil som feminin?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Diana Isak; Kawsar Abdullahi Hassan; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Masculine leadership; Feminine leadership; Gender; Male-dominated branch; Female-dominated branch; Leader styles; Ledarskap; maskulint ledarskap; feminint ledarskap; genus; mansdominerad bransch; kvinnodominerad bransch; ledarstilar;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether male leaders in women-dominated industries describe their leadership as masculine or feminine in accordance with the writers own designed model “Masculine leadership versus feminine leadership”. The model is based on previous research. LÄS MER

 3. 3. What to Expect as a Female Entrepreneur in a Male-dominated Field : A Case Study on Gender Equality in a Swedish Incubator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erica Damsten; Lee Hasselgren; [2020]
  Nyckelord :Gender Equality; Entrepreneurship; Female Entrepreneurs; Incubator;

  Sammanfattning : The Swedish entrepreneurial environment is a heavily male-dominated field characterized by unequal conditions, a significant gender gap, and discriminatory practices. Research is filled with contradictory arguments discussing how gender is not an issue in the world of entrepreneurship, when in fact this conceals gender equality issues that are still prevalent today. LÄS MER

 4. 4. Nyplantering : Om NYKS-nätverkets arbete med att förändra den maskulint kodade skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Svedberg; [2020]
  Nyckelord :occupational culture; occupational identity; gender; forestry sector; interest organization; yrkeskultur; yrkesidentitet; genus; skogsbranschen; intresseförening;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina respektive feminina. En bransch som idag är tydligt maskulint kodad och manligt dominerad är den svenska skogsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i mansdominerade organisationer - Kvinnors möjligheter samt hinder att ta sig till ledande positioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Kvarnström; Amanda Tallavaara Lind; [2020]
  Nyckelord :Organizational structure; leadership; glass ceiling; gender; homosociality and;

  Sammanfattning : Despite a decreased gender segregation in the labor market, the difference between women and men's opportunities to reach managerial positions remains. Men tend to claim higher positions in the hierarchy, which results in difficulties for women to reach managerial positions in maledominated organizations. LÄS MER