Sökning: "malin Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden malin Pettersson.

 1. 1. Att skapa motivation inför organisationsförändringar : Ledar- och medarbetarperspektiv på förändring inom tvåföretag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange Theory LMX ; Förändringsarbeten; Leader-Member Exchange Theory LMX ; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Motivation är ett komplext fenomen där det är olika faktorer som spelar roll från individ till individ. Förändringar är en stor del i människor vardag och storleken på den organisatoriska förändringen påverkar hur lätt eller svårt det är att motivera till dem. LÄS MER

 2. 2. “HUR SKA JAG VETA OM BARNET FÖRSTÅR?” : Förskollärares resonemang kring hur barn med annat modersmål än svenska inkluderas i förskolansverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Brunell Mavromoustakos; Pernilla Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Inkludering; modersmål; flerspråkighet; undervisning; förskola.;

  Sammanfattning : I och med att det finns många barn i Sverige som talar ett eller flera språk är det idag nödvändigt och allt mer aktuellt att förskolorna i Sverige ska arbeta med modersmål i förskolans utbildning. I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. LÄS MER

 3. 3. “HUR SKA JAG VETA OM BARNET FÖRSTÅR?” : Förskollärares resonemang kring hur barn med annat modersmål än svenska inkluderas i förskolansverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Brunell Mavromoustakos; Pernilla Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Inkludering; modersmål; flerspråkighet; undervisning; förskola.;

  Sammanfattning : I och med att det finns många barn i Sverige som talar ett eller flera språk är det idag nödvändigt och allt mer aktuellt att förskolorna i Sverige ska arbeta med modersmål i förskolans utbildning. I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. LÄS MER

 4. 4. Skriftspråk i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare kan arbeta för att barn ska utveckla ett intresse för skriftspråk i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Munklinde; Malin Pettersson; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; sociokulturell teori; skriftspråk; miljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar för att barn ska utveckla ett intresse för skriftspråk. För att få svar på hur förskollärare beskriver att de arbetar har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Studien innefattar intervjuer av åtta förskollärare. LÄS MER

 5. 5. "Att vara chef över sin egen tid" : En kvalitativ studie av medarbetare inom kommunal verksamhet som valt att lämna sin tillsvidareanställning för en timanställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Malin Pettersson; [2023]
  Nyckelord :tillfälliga anställningsformer; offentlig sektor; egenkontroll; arbetskrav; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Vi går mot ett mer individualiserat samhälle som medför en individualisering även i arbetsstrukturen. Arbetet organiseras i högre grad vilket i sin tur leder till fler arbetsuppgifter och ökat ansvar hos individen. LÄS MER